Maa- ja metsätalousyritysten taloustilasto

Maa- ja metsätalousyritysten taloustiedonkeruu -kyselyssä kerätään tietoa maatilayritysten taloudellisesta toiminnasta ja rakenteesta, muun muassa maatilayritysten tuloista ja menoista.

Tiedot kerätään noin 3 400:lta satunnaisesti valitulta maatilalta. Valittu tila on mukana otoksessa kaksi perättäistä vuotta.

Tiedot voidaan lähettää sähköisesti suoraan yrityksen kirjanpitojärjestelmästä tai verkkolomakkeella.

Vastaa kyselyyn

Vastaathan 5.4.2023 mennessä!

Maa- ja metsätalousyritysten taloustilaston tavoitteena on antaa oikea kuva maa- ja metsätalousyrittäjien tulotasosta niin alan piirissä työskenteleville kuin suurelle yleisölle. Kyseinen tilasto on tärkeä tietolähde maatalouspolitiikan suunnittelussa ja seurannassa niin kansallisella kuin EU-tasolla.

Näin vastaat

Vastausohjeet

Vastaa verkossa tai lähetä tiedot kirjanpito-ohjelmasta

Yrityksesi on saanut kyselyn käyttäjätunnuksen ja salasanan kirjeellä. Ota tunnukset esiin, ja paina edellä olevaa painiketta Siirry vastaamaan. Voit tutustua kysymyksiin ohjetiedostoista löytyvän vastausohjeen avulla. Lisäohjeita löydät myös verkkolomakkeelta.

Kyselyn tiedot voi lähettää sähköisesti suoraan Tilastokeskukseen myös seuraavista kirjanpito-ohjelmista:

  • Tilituki Pro
  • Maatalousneuvos
  • Maatila-91
  • Aktiivi W
  • WebWakka

Vastaajille lähetetyt kirjeet

Olemme lähettäneet kyselyn vastaajille kirjeen, kun kysely alkoi. Tutustu kirjeeseen!

Tarvitsetko apua?

Apua vastaamiseen

Usein kysytyt kysymykset (UKK)

Onko kysely pakollinen?
Yrityksemme on lopettanut viljelyn ja maataloustoiminnan. Miten vastaamme?
Mitä tietoja kyselyyn ilmoitetaan?

Tulevat eräpäivät

Ei tulevia eräpäiviä

Tietosuoja, oikeudet ja velvollisuudet

Kaikki tilastotarkoituksiin kerätyt tiedot ovat salassa pidettäviä. Tietoja käsiteltäessä huolehditaan siitä, ettei kenenkään yksityisyys tai liike- tai ammattisalaisuus vaarannu. Jokainen Tilastokeskuksen palveluksessa oleva on allekirjoittanut salassapitositoumuksen.

Tietosuoja
Tiedonantovelvollisuudesta vapauttaminen

Miksi tätä sisältöä ei näytetä?

Tämä sisältö ei näy, jos olet estänyt evästeiden käytön. Jos haluat nähdä sisällön, tarkista evästeasetuksesi.