XXXXXXXXXXXXXXXXXX

Maa- ja metsätalouden osakeyhtiömuotoiset tilat

Tiedonkeruun kuvaus

Maa- ja metsätalousyritysten taloustilasto kuvaa maassamme toimivien maatilayritysten taloudellista toimintaa ja rakennetta. Tietoa kerätään muun muassa maatilayritysten tuloista ja menoista.
Tiedonkeruu toteutetaan kerran vuodessa aina alkuvuodesta.

Keneltä tietoja kerätään?

Tiedonkeruun perusjoukko käsittää kaikki maatilarekisteriin kuuluvat maatilat, joiden verotus perustuu maatilatalouden verolakiin. Tiedot kerätään noin 100 satunnaisesti valitulta osakeyhtiömuotoiselta maatilalta.

Mihin tietoja käytetään?

Kyselyllä kerättäviä tietoja käytetään maa- ja metsätalousyritysten taloustilaston laadintaan. Tietoja hyödynnetään muun muassa maatalouden kustannus- ja tulokehityksen seuraamisessa.

Peruste

Tilastolaki (280/2004)

Tietojen käsittely

Tilastolaki velvoittaa Tilastokeskuksen käsittelemään tiedot luottamuksellisina.

Muutos

Maa- ja metsätalousyritysten taloustilastoa varten kerättyyn aineistoon sisällytetään vuodesta 2020 alkaen osakeyhtiömuotoiset maatilat.

Kuinka usein tietoja kerätään?

Vuosittain toistuva