XXXXXXXXXXXXXXXXXX

Rautakauppojen verkkoharavointi

Tiedonkeruun kuvaus

Verkkoharavointi on tiedonkeruumenetelmä, jolla haetaan ohjelmallisesti verkkosivuston lähdekoodi ja poimitaan siitä tarvittavat tiedot. Verkkokaupoista haravoidaan kuukausittain myynnissä olevien tuotteiden erilaisia ominaisuus- ja hintatietoja.

Keneltä tietoja kerätään?

Tietoja kerätään verkossa toimivista rautakaupoista

Mihin tietoja käytetään?

Tietoja käytetään Rakennuskustannusindeksin laskennassa vuoden 2022 tiedoista alkaen.

Tiedonkeruun aineistoa käytetään seuraavissa tilastoissa:

Peruste

Tilastolaki 280/2004

Tietojen käsittely

Myynnissä olevista tuotteista kerätään mm. tuotteen yksilöllinen tuotenumero, nimi, hierarkinen tuoteryhmärakenne ja hinta. Identtisistä tuotteista saadaan hintaparit edelliseen kuukauteen verrattuna, joista lasketaan tuoteryhmän keskimääräinen hinnanmuutos.

Kuinka usein tietoja kerätään?

Kuukausittainen