Webbskrapning av järnhandlar

Webbskrapning är en datainsamlingsmetod där man med ett särskilt program hämtar webbplatsens källkod och tar ut behövliga uppgifter ur den. Från nätbutiker skrapas månatligen olika uppgifter om egenskaper och pris hos de produkter som finns till salu. Uppgifter samlas in från järnhandlar på nätet. Uppgifterna används vid beräkningen av Byggnadskostnadsindexet fr.o.m. uppgifterna för år 2022.

Behöver du hjälp?

Förfrågningar om informationsinnehållet

Vanliga frågor (FAQ)

Till vad används uppgifterna?

Dataskydd, rättigheter och skyldigheter

Alla uppgifter som samlats in för statistiska ändamål är sekretessbelagda. Vid hanteringen av uppgifter sörjer man för att ingens integritet eller affärs- eller yrkeshemlighet äventyras. Alla anställda vid Statistikcentralen har undertecknat ett sekretessavtal.