Ämnen
Boende och byggandePriser och konsumtion

Byggnadskostnadsindex

Finlands officiella statistik (FOS)
Byggnadskostnadsindexet beskriver den relativa förändringen av byggkostnaderna och byggarbetena för byggnader som till sina viktigaste egenskaper är jämförbara. Detta görs utgående från prisutvecklingen för de grundinsatser som använts vid byggandet. Uppgifterna samlas in med en enkät och ur Statistikcentralens olika material och offentliggörs månatligen.

Producent:

Statistikcentralen

Databastabeller

Publikationer

Enligt Statistikcentralen steg byggnadskostnaderna i oktober 2022 med 5,9 procent från året innan. När det gäller materialinsatser steg stålkonstruktioner (15,3 %) och värmeisoleringsmaterial (25,5 %) mest på årsnivå. Kostnaderna för träkonstruktioner fortsatte att sjunka och förändringen jämfört med året innan var -10,8 procent.

Läs mer

meddelande | Byggnadskostnadsindex 2022, oktober
meddelande | Byggnadskostnadsindex 2022, september
meddelande | Byggnadskostnadsindex 2022, augusti
meddelande | Byggnadskostnadsindex 2022, juli

Kommande publikationer

Figurer

Se centrala statistikuppgifter i figurerna.
15.11.2022

Byggnadskostnadsindexets 2000=100 långsiktiga utveckling

Innehållet i figuren ändras enligt dina val. Du kan ladda ner uppgifterna i figuren som en Excel-tabell från menyn eller lyssna på innehållet i tabellen med en skärmläsare efter figuren.
Hoppa över tabellen
0 Total index01 Arbetsinsatser02 Materialinsatser03 Tjänster
2000M0198,298,697,898,6
2000M0298,599,298,098,8
2000M0399,099,798,599,1
2000M0499,499,999,099,7
2000M05100,1100,0100,0100,3
2000M06100,4100,1100,5100,3
2000M07100,5100,0100,7100,5
2000M08100,7100,2101,1100,5
2000M09100,8100,4101,1100,6
2000M10101,0100,6101,3100,7
2000M11100,8100,7101,0100,6
2000M12100,7100,7100,8100,4
2001M01101,099,8102,0100,3
2001M02101,9101,4102,5101,0
2001M03102,0101,4102,6101,1
2001M04102,7103,5102,8101,2
2001M05102,9103,6103,0101,4
2001M06103,2103,7103,4101,5
2001M07103,2103,7103,4101,7
2001M08103,2103,8103,5101,5
2001M09102,7102,5103,3101,1
2001M10102,4102,7102,9100,4
2001M11102,2102,7102,6100,2
2001M12102,2102,8102,4100,3
2002M01102,3102,8102,899,8
2002M02102,3103,0102,7100,2
2002M03102,7103,8102,8100,5
2002M04103,2105,1103,0100,6
2002M05103,4105,3103,1100,9
2002M06103,5105,3103,3100,9
2002M07103,6105,4103,5100,8
2002M08103,7105,5103,6100,7
2002M09103,6105,4103,6100,7
2002M10103,7105,3103,8100,4
2002M11103,7105,3104,0100,3
2002M12103,6105,4103,8100,0
2003M01104,2105,4104,4101,4
2003M02104,4105,5104,6101,6
2003M03105,1107,2104,8102,0
2003M04105,2107,6104,9102,0
2003M05105,3107,6105,2101,7
2003M06105,4107,7105,4101,6
2003M07105,6107,7105,6102,0
2003M08105,7107,8105,6102,4
2003M09105,6107,9105,5102,1
2003M10105,3106,8105,4102,3
2003M11105,4106,8105,5102,3
2003M12105,3106,9105,4102,1
2004M01105,6107,1105,7102,4
2004M02105,7107,2106,0102,2
2004M03106,4108,9106,3102,4
2004M04107,0109,6106,9102,6
2004M05107,3109,6107,4103,1
2004M06108,0109,7108,5103,4
2004M07108,2109,7109,0103,3
2004M08108,6109,9109,7103,4
2004M09108,7109,9109,9103,2
2004M10109,0109,2110,9103,4
2004M11109,2109,2111,3103,4
2004M12109,3109,3111,3103,4
2005M01109,8109,7112,2103,4
2005M02110,1109,8112,6103,4
2005M03110,7111,0112,9103,9
2005M04111,7113,4113,4103,8
2005M05111,9113,4113,9103,8
2005M06112,0113,4114,0103,9
2005M07112,2113,6114,2104,3
2005M08112,3113,6114,3104,2
2005M09112,5113,7114,4104,7
2005M10112,1112,3114,3105,1
2005M11112,2112,4114,4105,4
2005M12112,7113,3114,8105,6
2006M01113,4113,5115,9106,0
2006M02113,6113,5116,1106,9
2006M03114,0113,7116,5107,2
2006M04114,6114,1117,2107,8
2006M05114,9114,0117,8108,3
2006M06115,9115,4118,6108,9
2006M07116,5115,4119,6109,4
2006M08116,5115,4119,6109,8
2006M09116,9115,3120,2110,0
2006M10117,6116,3121,0110,3
2006M11118,1116,3121,8110,6
2006M12118,4116,4122,1111,1
2007M01119,6117,8123,3112,0
2007M02120,1117,8124,2112,3
2007M03120,6117,8125,0112,6
2007M04122,2119,3126,8113,9
2007M05122,5119,0127,5114,3
2007M06122,7119,0127,7115,1
2007M07123,2118,9128,6115,3
2007M08123,4119,1128,5115,9
2007M09124,1119,3129,6116,5
2007M10124,9121,3130,0116,5
2007M11124,9121,3129,9116,7
2007M12125,0121,4129,8117,7
2008M01124,8119,8130,3118,2
2008M02125,6120,0131,3118,9
2008M03127,1123,6131,8119,7
2008M04127,4123,2132,5120,1
2008M05127,8123,8132,5120,9
2008M06128,2124,2132,9121,8
2008M07128,5124,3133,3121,9
2008M08128,6124,5133,5121,6
2008M09128,5124,6133,2121,8
2008M10129,0126,5133,0122,1
2008M11128,0125,3132,1120,9
2008M12127,0124,4131,5118,5
2009M01126,7124,6131,5116,6
2009M02126,5125,5130,7116,2
2009M03127,0129,3129,8114,9
2009M04126,5128,0129,6114,9
2009M05126,3127,7129,4114,6
2009M06126,0127,6129,0114,5
2009M07126,0127,6129,1113,8
2009M08125,9127,6129,2113,4
2009M09125,7127,9128,8112,5
2009M10125,8128,0128,9112,8
2009M11125,6128,0128,8112,1
2009M12125,7128,0128,8112,1
2010M01126,2128,9129,4112,3
2010M02126,2128,9129,4112,1
2010M03126,4128,9129,9112,1
2010M04126,8128,4130,7112,3
2010M05127,0127,7131,7112,0
2010M06127,4127,7132,4112,0
2010M07127,9128,0133,0112,6
2010M08128,0128,0133,3112,4
2010M09128,1128,2133,5112,5
2010M10128,6128,6134,0112,8
2010M11128,5128,6133,7113,4
2010M12128,9128,9133,9114,1
2011M01129,4129,4134,3115,0
2011M02129,7129,4134,7115,8
2011M03130,6130,3135,4117,5
2011M04131,3131,0136,5115,9
2011M05132,0130,8137,3118,6
2011M06132,2130,8137,8118,7
2011M07132,4130,8138,0119,1
2011M08132,5130,8138,1119,3
2011M09132,8131,0138,5119,7
2011M10132,3131,0137,4120,3
2011M11132,7131,0137,8121,7
2011M12132,8131,6137,7121,4
2012M01133,3132,1138,3121,3
2012M02133,8132,1138,8122,8
2012M03134,8134,0139,3124,6
2012M04134,7133,4139,3124,5
2012M05135,0133,5139,8124,7
2012M06135,3133,5140,3125,3
2012M07135,3133,5140,2125,3
2012M08135,4133,5140,4125,4
2012M09135,6133,7140,6125,4
2012M10135,6133,2140,8125,4
2012M11135,2133,2140,3125,0
2012M12135,3133,2140,3125,4
2013M01135,7133,4140,8126,1
2013M02136,0133,4141,2126,5
2013M03136,2133,4141,6126,8
2013M04136,6134,7141,6126,7
2013M05136,7134,9141,6126,5
2013M06136,6134,9141,3127,3
2013M07136,3135,0140,7127,3
2013M08136,3134,9140,7128,0
2013M09136,1134,9140,4127,5
2013M10136,2135,4140,5126,9
2013M11136,5135,4140,7127,6
2013M12136,4135,4140,5127,7
2014M01137,1135,0142,0128,0
2014M02137,1135,3141,7128,8
2014M03137,5135,3142,3129,0
2014M04136,9134,8141,5128,9
2014M05137,7135,8142,4128,8
2014M06137,7135,7142,6128,7
2014M07137,9135,7142,9128,9
2014M08137,9135,6143,0128,8
2014M09137,9135,6142,9129,0
2014M10138,1136,2142,8129,0
2014M11138,1136,2143,0128,5
2014M12138,0136,2142,8128,7
2015M01138,3136,9142,9128,8
2015M02138,1136,9142,5129,0
2015M03138,1136,9142,6128,8
2015M04138,1136,8142,1130,5
2015M05138,3136,3143,0130,2
2015M06138,1136,4142,3131,0
2015M07138,4136,5142,9130,9
2015M08138,7136,5143,3130,8
2015M09138,6136,6143,2130,7
2015M10138,7137,3142,8131,0
2015M11138,6137,3142,6131,0
2015M12138,3137,3142,1130,9
2016M01138,3137,8142,0128,9
2016M02138,5137,9142,5128,6
2016M03138,5138,4142,1128,8
2016M04138,7137,8142,6130,8
2016M05138,9138,1142,7130,8
2016M06139,1138,0143,3130,8
2016M07139,0138,1143,1129,9
2016M08139,1137,8143,5129,9
2016M09139,2137,8143,9129,9
2016M10139,9139,2144,0130,4
2016M11139,9139,2144,0130,4
2016M12139,6139,2143,4130,4
2017M01139,0137,3143,7130,3
2017M02138,9137,1143,6130,3
2017M03139,0137,2143,7130,3
2017M04139,0136,8144,0130,8
2017M05139,2136,8144,4130,8
2017M06139,2136,5144,6131,1
2017M07139,4136,6145,1130,7
2017M08139,5136,3145,4130,7
2017M09139,4136,4145,3130,6
2017M10140,1137,4145,5132,1
2017M11140,5137,4146,4132,1
2017M12140,6137,4146,5132,1
2018M01141,0137,9146,7133,0
2018M02141,2137,9147,2133,0
2018M03141,2137,9147,1133,0
2018M04141,3137,5147,6132,9
2018M05142,1138,6148,5132,9
2018M06143,0140,0149,2132,9
2018M07143,4140,1149,6133,6
2018M08143,1139,0150,0133,7
2018M09143,3139,0150,3133,8
2018M10143,6140,4149,9133,3
2018M11144,0140,7150,4133,4
2018M12144,0140,7150,3133,8
2019M01143,7139,9150,4134,0
2019M02143,8139,9150,7134,0
2019M03143,8139,9150,6134,0
2019M04143,7139,8150,5134,1
2019M05143,8139,8150,6134,1
2019M06143,9141,3149,6134,1
2019M07144,0141,2149,9133,8
2019M08144,4141,3150,7133,8
2019M09144,5141,3150,9133,7
2019M10144,3142,1149,7134,9
2019M11144,4142,1149,8134,9
2019M12144,4142,3149,5134,9
2020M01144,6142,4149,7135,8
2020M02144,1142,2148,9135,8
2020M03144,4142,2149,6135,8
2020M04144,1141,7149,6134,8
2020M05143,1139,2149,6134,8
2020M06143,4139,2150,2134,7
2020M07143,4139,3150,2134,4
2020M08142,6138,0149,7134,0
2020M09143,1139,6149,4134,5
2020M10143,8140,4150,1135,1
2020M11144,0140,4150,3135,1
2020M12143,7140,4149,7135,1
2021M01145,4143,5150,5135,4
2021M02145,7143,9150,8135,4
2021M03146,2143,9151,9135,4
2021M04147,0143,7153,8134,6
2021M05147,7144,1154,9134,6
2021M06149,5144,1158,4134,8
2021M07151,7144,1162,8136,0
2021M08155,1146,7167,4136,0
2021M09156,4148,1169,1136,1
2021M10157,4149,5170,1134,9
2021M11157,8149,5171,0135,0
2021M12158,3149,5171,9135,0
2022M01158,1148,9171,9135,2
2022M02159,1148,9173,9135,6
2022M03159,4148,9174,5135,6
2022M04163,1149,2181,7136,8
2022M05163,5148,3183,1136,8
2022M06165,4149,6186,0136,8
2022M07165,8150,0186,0139,4
2022M08166,3150,0186,8139,6
2022M09166,5150,0187,3139,7
2022M10166,6151,0186,3141,5
15.11.2022

Indexvillkor-delindex P 2000=100

Tabeller

Se centrala statistikuppgifter i tabellerna.
15.11.2022

Byggnadskostnadsindex efter benämning på insats 2021=100

IndextalMånadsförändring, %Årsförändring, %
0 TOTALINDEX109,00,15,9
01 ARBETSINSATSER103,20,61,0
02 MATERIALINSATSER114,1-0,59,6
02.1 OMRÅDE104,51,25,2
02.1.1 Jordämne103,41,55,0
02.1.2 Byggområdets ytstrukturer105,50,75,0
02.1.3 Husets utrustning112,9-0,29,5
02.2 HUS115,3-1,48,9
02.2.1 Betong, tegel och block113,6-0,69,7
02.2.2 Betongelement118,5-0,513,5
02.2.3 Trästrukturer99,4-6,7-10,8
02.2.4 Stålkonstruktioner128,2-0,815,3
02.2.5 Beläggning122,5-0,514,0
02.2.6 Värmeisoleringar126,11,025,5
02.2.7 Fönster och dörrar115,8-0,69,9
02.3 UTRYMMEN113,70,211,1
02.3.1 Stomkonstruktioner118,3-1,614,2
02.3.2 Ytmaterial113,71,711,6
02.3.3 Fast inredning, kranar och hushållsmaskiner110,20,38,4
02.4 TEKNISKA SYSTEM116,00,311,5
02.4.1 Värme, vatten och avlopp120,1-0,115,4
02.4.2 Ventilation113,80,18,1
02.4.3 El, reglering, belysning och hiss115,40,611,5
03 TJÄNSTER104,51,24,9
03.1 ARBETSPLATS- OCH VERKTYGSSERVICE105,01,55,6
03.1.1 Transporter117,32,615,1
03.1.2 Maskinarbeten och lyftanordningar99,94,3-0,1
03.1.3 Arbetsplatsutrymmen, ställningar och väderskydd97,10,60,4
03.1.4 Formmaterial och därtill hörande stöd106,11,63,8
03.1.5 Avfallsavgifter102,60,02,6
03.1.6 Arbetsplatsenergi92,0-2,4-4,7
03.2 ÖVRIGA TJÄNSTER101,80,01,1
03.2.1 Försäkringar104,40,03,3
03.2.2 Anslutningsavgifter100,40,0-0,1
15.11.2022

Byggnadskostnadsindex, totalindex efter bas år

15.11.2022

Bostadsbyggande

Statistikexperter

Förfrågningar i första hand
Aaro Laakkonen
överaktuarie
029 551 3868
Internationella jämförelseuppgifter
Övriga experter

Söker du tidigare publicerade statistikuppgifter?

Statistikuppgifter som publicerats före 5.4.2022 finns på statistikens arkivsidor.

Gå till arkivsidorna