Priser och konsumtion

Nyckeltal

Konsumenternas förtroendeindikator

minus9,4Nettotal
Mars 2024
Konsumenternas förtroende
Uppdaterad: 2024-03-27

Årsförändring av den arbetsdagskorrigerade omsättningen inom handeln

minus3,6%
Februari 2024
Omsättning inom handeln
Uppdaterad: 2024-03-28

Arbetsdagskorrigerad årsförändring av försäljningsvolymen inom handeln

minus3,6%
Februari 2024
Omsättning inom handeln
Uppdaterad: 2024-03-28

Förändring av den säsongrensade indexserien inom handeln från föregående månad

minus0,6%
Februari 2024
Omsättning inom handeln
Uppdaterad: 2024-03-28

Publikationer

meddelande | Konsumentprisindex 2024, mars
meddelande | Byggnadskostnadsindex 2024, mars
meddelande | Index för inköpspriser på produktionsmedel inom jordbruket 2024, februari
meddelande | Producentprisindex för lantbruk 2024, februari, preliminär
meddelande | Harmoniserat konsumentprisindex 2024, mars, preliminär