Priser och konsumtion

Nyckeltal

Konsumenternas förtroendeindikator

minus12,4Nettotal
November 2023
Konsumenternas förtroende
Uppdaterad: 2023-11-27

Årsförändring av den arbetsdagskorrigerade omsättningen inom handeln

minus1,8%
September 2023
Omsättning inom handeln
Uppdaterad: 2023-11-14

Arbetsdagskorrigerad årsförändring av försäljningsvolymen inom handeln

minus1,5%
September 2023
Uppdaterad: 2023-11-14

Förändring av den säsongrensade indexserien inom handeln från föregående månad

+0,5%
September 2023
Uppdaterad: 2023-11-14

Arbetsdagskorrigerad årsförändring av försäljningsvolymen inom handeln

minus1,5%
September 2023
Uppdaterad: 2023-11-14

Publikationer