Ämnen
Priser och konsumtion

Producentprisindex

Finlands officiella statistik (FOS)
Producentprisindexen mäter utvecklingen av varupriser ur företagens synvinkel. Under producentprisindexen produceras fem separata index som mäter prisutvecklingen på ett sätt som avviker från varandra. Uppgifterna samlas in från olika källor och offentliggörs månatligen.

Producent:

Statistikcentralen

Kommande publikationer

Statistikexperter

Förfrågningar i första hand
Anna-Riikka Pitkänen
överaktuarie
029 551 3466

Instruktion för hänvisning

Instruktion för hänvisning

Statistikuppgifter som publicerats före 5.4.2022 finns på statistikens arkivsidor.

Gå till arkivsidorna