Ämnen
Priser och konsumtionBefolkning och samhälleArbete, löner och utkomst

Hushållens konsumtion

Finlands officiella statistik (FOS)
Konsumtionsundersökningen beskriver förändringar och skillnader i hushållens konsumtionsutgifter. Undersökningen utreder också bl.a. hushållens boendeförhållanden, tillgängliga trafikmedel och inkomster. Undersökningen är en urvalsundersökning som genomförs och offentliggörs oregelbundet.

Producent:

Statistikcentralen

Publikationer

På basis av Konsumtionsundersökningens material för år 2016 publicerades preliminära uppgifter halvvägs i datainsamlingen. Största delen av dem motsvarade också uppgifterna i det färdiga materialet. När det gäller t.ex. antalet hundar liksom också hur allmänt det var med utsläppskompensationer blan…

Läs mer

meddelande |
Arkivinnehåll

Kommande publikationer

Statistikexperter

Förfrågningar i första hand
Övriga experter

Söker du tidigare publicerade statistikuppgifter?

Statistikuppgifter som publicerats före 5.4.2022 finns på statistikens arkivsidor.

Gå till arkivsidorna