Ämnen
Priser och konsumtionBefolkning och samhälleArbete, löner och utkomst

Hushållens konsumtion

Finlands officiella statistik (FOS)
Konsumtionsundersökningen beskriver förändringar och skillnader i hushållens konsumtionsutgifter. Undersökningen utreder också bl.a. hushållens boendeförhållanden, tillgängliga trafikmedel och inkomster. Undersökningen är en urvalsundersökning som genomförs och offentliggörs oregelbundet.

Producent:

Statistikcentralen

Ändring

Inom statistiken över hushållens konsumtion publiceras nya databastabeller
Läs mer om ändringen

Kommande publikationer

Statistikexperter

Förfrågningar i första hand
Tuomas Parikka
överaktuarie
029 551 3276

Instruktion för hänvisning

Instruktion för hänvisning

Statistikuppgifter som publicerats före 5.4.2022 finns på statistikens arkivsidor.

Gå till arkivsidorna