Ämnen
Priser och konsumtionArbete, löner och utkomstBefolkning och samhälle

Jordvärme har blivit vanligare som huvudsakligt uppvärmningssätt

meddelande | Hushållens konsumtion 30.6.2022

Enligt de preliminära uppgifterna för första halvåret 2022 i Statistikcentralens konsumtionsundersökning har jordvärme och luftvärmepumpar blivit vanligare som huvudsakliga uppvärmningssätt särskilt i egnahemshus jämfört med åren 2012 och 2016. Andelarna för el- och oljeuppvärmning har på motsvarande sätt minskat. Uppgifterna har angetts av hushållen. Konsumtionsundersökningen pågår fram till början av 2023.

Viktiga punkter

  • Jordvärme och luftvärmepumpar har blivit vanligare som huvudsakliga uppvärmningssätt i alla hustyper, särskilt i egnahemshus och andra småhus.
  • Andelarna för direkt eluppvärmning och oljeuppvärmning har minskat.
  • Av hushållen har 8 % el- eller hybridbil.
  • Uppgifterna i konsumtionsundersökningen baserar sig på hushållens svar.

Databastabeller

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.

Nya databastabeller
Använda klassificeringar:
  • Hustyp
Tidsperiod:
år
Uppdaterad:
Använda klassificeringar:
  • Bil typ
Tidsperiod:
år
Uppdaterad:

Kommande publikationer

Bakgrundsuppgifter

Dokumentation
Instruktion för hänvisning

Statistikexperter

Förfrågningar i första hand
Tuomas Parikka
överaktuarie
029 551 3276
Övriga experter
Ansvarig avdelningschef