Ämnen
SamhällsekonomiPriser och konsumtionArbete, löner och utkomst

Konsumenternas förtroende

Finlands officiella statistik (FOS)
Statistiken över konsumenternas förtroende beskriver konsumenternas bedömningar och förväntningar på den egna och Finlands ekonomi samt konsumenternas avsikter att göra anskaffningar, spara och ta lån. Uppgifterna samlas med en webb- och telefonenkät och offentliggörs månatligen.

Producent:

Statistikcentralen

Publikationer

Nettotalet för konsumenternas förtroendeindikator var -15,9 i juli 2022, medan det i juni var -14,3 och i maj -11,6. Konsumenternas förtroende var i juli det lägsta under hela mäthistorien 1995–2022. I juli i fjol fick förtroendeindikatorn värdet 4,4. Indikatorns långtidsmedelvärde är -1,8. Uppgifterna framgår av Statistikcentralens undersökning om konsumenternas förtroende som besvarades den 1–18 juli av 967 personer bosatta i Finland.

Läs mer

meddelande | Konsumenternas förtroende 2022, juli
meddelande | Konsumenternas förtroende 2022, juni
meddelande | Konsumenternas förtroende 2022, maj

Kommande publikationer

Figurer

Se centrala statistikuppgifter i figurerna.
27.07.2022

Konsumenternas förtroendeindikator

Konsumenternas förtroendeindikator. Uppgifterna i figuren finns i tabellen under figuren.
Hoppa över tabellen
2007M010,7
2007M02-0,0
2007M03-0,2
2007M040,9
2007M050,1
2007M061,1
2007M070,4
2007M08-0,5
2007M09-1,9
2007M10-1,7
2007M11-2,8
2007M12-2,7
2008M01-3,1
2008M02-3,9
2008M03-4,7
2008M04-4,9
2008M05-7,3
2008M06-8,8
2008M07-10,1
2008M08-10,6
2008M09-8,7
2008M10-11,8
2008M11-12,7
2008M12-12,8
2009M01-9,9
2009M02-9,9
2009M03-9,3
2009M04-7,0
2009M05-3,1
2009M06-2,9
2009M07-2,0
2009M08-2,3
2009M09-1,0
2009M100,0
2009M11-1,1
2009M121,4
2010M011,7
2010M023,6
2010M033,2
2010M043,3
2010M050,3
2010M061,6
2010M072,6
2010M083,7
2010M095,0
2010M102,8
2010M112,0
2010M12-1,5
2011M010,3
2011M020,4
2011M03-0,2
2011M04-0,6
2011M05-1,5
2011M06-5,8
2011M07-5,5
2011M08-8,9
2011M09-9,5
2011M10-9,3
2011M11-10,6
2011M12-10,4
2012M01-7,0
2012M02-3,9
2012M03-5,6
2012M04-2,9
2012M05-2,6
2012M06-8,0
2012M07-8,9
2012M08-10,2
2012M09-8,4
2012M10-8,7
2012M11-7,1
2012M12-7,4
2013M01-6,0
2013M02-2,5
2013M03-3,7
2013M04-5,2
2013M05-5,8
2013M06-4,7
2013M07-6,1
2013M08-5,9
2013M09-5,8
2013M10-6,1
2013M11-5,4
2013M12-5,2
2014M01-3,0
2014M02-3,7
2014M03-4,4
2014M04-7,4
2014M05-5,7
2014M06-4,1
2014M07-3,2
2014M08-8,9
2014M09-10,7
2014M10-8,4
2014M11-8,2
2014M12-7,7
2015M01-5,9
2015M02-3,2
2015M03-3,4
2015M04-2,1
2015M05-1,2
2015M06-4,0
2015M07-3,4
2015M08-5,9
2015M09-8,3
2015M10-9,2
2015M11-5,8
2015M12-8,1
2016M01-3,4
2016M02-5,0
2016M03-5,5
2016M04-3,6
2016M05-3,1
2016M060,1
2016M07-1,8
2016M08-0,5
2016M09-1,2
2016M100,4
2016M11-0,3
2016M120,5
2017M012,0
2017M020,8
2017M033,1
2017M043,5
2017M053,9
2017M063,3
2017M073,7
2017M082,6
2017M093,0
2017M104,4
2017M111,9
2017M126,8
2018M014,3
2018M024,9
2018M033,8
2018M042,9
2018M054,1
2018M061,7
2018M072,5
2018M082,4
2018M091,3
2018M100,1
2018M11-1,6
2018M12-2,1
2019M01-2,4
2019M02-2,4
2019M03-2,3
2019M04-1,7
2019M05-1,8
2019M06-4,6
2019M07-3,9
2019M08-4,5
2019M09-4,2
2019M10-6,6
2019M11-5,0
2019M12-4,2
2020M01-4,6
2020M02-4,5
2020M03-7,1
2020M04-13,9
2020M05-9,0
2020M06-3,9
2020M07-1,6
2020M08-5,1
2020M09-5,9
2020M10-6,9
2020M11-4,8
2020M12-4,6
2021M01-0,9
2021M02-0,8
2021M03-3,0
2021M043,8
2021M052,7
2021M064,6
2021M074,4
2021M084,0
2021M096,0
2021M102,7
2021M111,2
2021M12-3,5
2022M01-1,7
2022M020,5
2022M03-10,5
2022M04-11,7
2022M05-11,6
2022M06-14,3
2022M07-15,9
27.07.2022

Konsumenternas förtroende efter personens socioekonomiska ställning

27.07.2022

Konsumenternas förtroende efter område

27.07.2022

Konsumenternas syn på den egna ekonomin

27.07.2022

Konsumenternas syn på Finlands ekonomi

Tabeller

Se centrala statistikuppgifter i tabellerna.
27.07.2022

Utsikter och förändringar 2022M07

Nettotal/ProcentMedeltal 1995M10-UtsikterMånadsförändringÅrsförändring
A1 Konsumenternas förtroendeindikator = (B1+B2+B4+E1)/4-15,9-1,85-1,6-20,3
B1 Egen ekonomi nu (nettotal)-4,03,15-1,1-13,1
B2 Egen ekonomi om 12 månader (nettotal)-5,28,15-4,6-15,0
B3 Finlands ekonomi nu (nettotal)-42,7-8,550,5-26,1
B4 Finlands ekonomi om 12 månader (nettotal)-29,5-2,450,9-37,3
B5 Konsumentpriserna nu (inflations-%)7,13,1uppgift saknas0,54,0
B6 Konsumentpriserna om 12 månader (inflations-%)6,13,0uppgift saknas-0,23,2
B7 Arbetslösheten i Finland om 12 månader (nettotal)-11,3-10,43-2,8-14,7
B8 Egen arbetslöshetsrisk nu (nettotal)-0,8-6,221,52,1
C1 Tidpunktens fördelaktighet för att köpa kapitalvaror (nettotal)-19,918,950,8-41,7
C2 Tidpunktens fördelaktighet för att spara (nettotal)-6,84,840,1-27,2
C3 Tidpunktens fördelaktighet för att ta lån (nettotal)-39,96,95-5,7-51,9
D1 Penningsituation nu (nettotal)26,022,32-1,6-7,1
D2 Möjligheter att spara 12 månader framåt (nettotal)40,640,43-4,4-10,0
D5 Avsikter att ta lån inom 12 månader (% av konsumenterna)16,115,730,2-1,7
E1 Köp av kapitalvaror 12 månader framåt vs 12 månader bakåt (nettotal)-24,9-16,15-1,8-15,7
E2 Avsikter att köpa en bil inom 12 månader (% av konsumenterna)12,614,44-1,5-3,7
E4 Avsikter att köpa en bostad inom 12 månader (% av konsumenterna)11,812,94-2,1-4,5
E5 Avsikter att använda pengar för bostadsombyggnad inom 12 månader (% av konsumenterna)18,017,73-0,8-5,6
Utsikter: 1 = Mycket goda, 2 = Goda, 3 = Neutrala, 4 = Dåliga, 5 = Mycket dåliga. Nettotalets avvikelse från medeltalet har jämförts med standardavvikelsen. Källa: Statistikcentralen, konsumenternas förtroende
27.07.2022

Svarsfördelningar och förändringar 2022M07

Statistikexperter

Förfrågningar i första hand
Pertti Kangassalo
överaktuarie
029 551 3598
Övriga experter

Söker du tidigare publicerade statistikuppgifter?

Statistikuppgifter som publicerats före 5.4.2022 finns på statistikens arkivsidor.

Gå till arkivsidorna