Samhällsekonomi

Nyckeltal

Utländska direktinvesteringar i Finland

77 799miljoner euro
2022
Utländska direktinvesteringar
Uppdaterad: 2023-09-20

Offentliga samfundens EDP-underskott (-) / EDP-överskott (+), förhållandet tilll BNP

minus0,8%
2022
Offentliga samfundens underskott och skuld
Uppdaterad: 2023-10-23

Bruttonationalproduktens säsongrensade förändringen från föregående kvartal

minus0,8%
4:e kvartalet 2023
Nationalräkenskaper, kvartalsvis
Uppdaterad: 2024-03-21

Hushållens säsongrensad sparkvot

+0,6%
4:e kvartalet 2023
Sektorräkenskaper kvartalsvis
Uppdaterad: 2024-03-15

Bruttonationalproduktens volymförändring

minus1,0%
2023
Nationalräkenskaper, årsvis
Uppdaterad: 2024-03-21

Publikationer

meddelande | Betalningsbalans och utlandsställning 2024, februari
meddelande | Ekonomisk kalkyl för jordbrukssektorn (EAA) 2023, preliminära uppgifter II
meddelande | Finansräkenskaper 2023, 4:e kvartalet
meddelande | Konsumenternas förtroende 2024, mars
meddelande | Tillväxt- och lönsamhetsmätare 2022, reviderade uppgifter