Ämnen
Samhällsekonomi

Offentliga samfundens skuld, kvartalsvis

Finlands officiella statistik (FOS)
Statistiken över den offentliga sektorns skuld kvartalsvis ingår i nationalräkenskaperna och beskriver den offentliga ekonomins skuldsättning i enlighet med EU:s stabilitets- och tillväxtpakt. Vid framställningen av statistiken används Statskontorets skuldrapporter och uppgifterna i nationalräkenskaperna och finansräkenskaperna.

Producent:

Statistikcentralen

Databastabeller

Publikationer

Enligt Statistikcentralen uppgick de offentliga samfundens EDP-skuld, dvs. den konsoliderade
bruttoskulden till nominellt värde, till 189,4 miljarder euro i slutet av tredje kvartalet 2022 och ökade under kvartalet med 1,1 miljarder euro. I förhållande till bruttonationalprodukten var de offentliga samfundens skuld 70,9 procent. Samtidigt har de offentliga samfundens skuld ökat med 7,5 miljarder euro jämfört med motsvarande period året innan.

Läs mer

meddelande | Offentliga sektorns skuld kvartalsvis 2022, 3:e kvartalet
meddelande | Offentliga sektorns skuld kvartalsvis 2022, 2:a kvartalet
meddelande | Offentliga sektorns skuld kvartalsvis 2022, 1:a kvartalet

Kommande publikationer

Statistikexperter

Förfrågningar i första hand
Johannes Nykänen
överaktuarie
029 551 3641
Övriga experter

Instruktion för hänvisning

Instruktion för hänvisning

Söker du tidigare publicerade statistikuppgifter?

Statistikuppgifter som publicerats före 5.4.2022 finns på statistikens arkivsidor.

Gå till arkivsidorna