Ämnen
Samhällsekonomi

Offentliga samfundens underskott och skuld

Finlands officiella statistik (FOS)
Statistiken över den offentliga sektorns underskott och skuld är en del av nationalräkenskaperna och innehåller uppgifter om underskottet och skulderna i Finlands offentliga ekonomi. Rapporteringen är en del av förfarandet vid alltför stora underskott (Excessive Deficit Procedure, EDP). Uppgifterna samlas in från flera olika källor och offentliggörs två gånger om året.

Producent:

Statistikcentralen

Ändring

En exceptionell revidering i offentliggörandena för statistikåren 2000–2021 när det gäller den offentliga sektorns underskott och skuld -statistik. Orsaken är en metodändring i behandlingen av ARA-lån som höjde nivån på statsförvaltningens och lokalförvaltningens långfristiga lån betydligt för hela tidsserien, både på skuld- och tillgångssidan.
Läs mer om ändringen

Databastabeller

Publikationer

Enligt reviderade uppgifter som Statistikcentralen rapporterat till Eurostat var de offentliga samfundens underskott 2,7 procent i förhållande till bruttonationalprodukten år 2021. Underskottet understeg åter referensvärdet i EU:s stabilitets- och tillväxtavtal, som är tre procent i förhållande till bruttonationalprodukten. De offentliga samfundens EDP-skuld, dvs. den konsoliderade bruttoskulden, var 72,4 procent i förhållande till bruttonationalprodukten i slutet av år 2021. Även om skuldens BNP-förhållande var 2,4 procentenheter mindre än året innan, översteg det fortfarande klart referensvärdet på 60 procent. En metodändring i behandlingen av ARA-räntestödslån ökade skuldens BNP-förhållande med 5,9 procentenheter för 2021 års del.

EDP-tabeller, oktober 2022 rapportering (på engelska) (pdf). 

Läs mer

meddelande | Offentliga sektorns underskott och skuld 2021

Kommande publikationer

Figurer

Se centrala statistikuppgifter i figurerna.
21.10.2022

De offentliga samfundens underskott 2001-2021*

Innehållet i figuren ändras enligt dina val. Du kan ladda ner uppgifterna i figuren som en Excel-tabell från menyn eller lyssna på innehållet i tabellen med en skärmläsare efter figuren.
Hoppa över tabellen
20015,0
20024,1
20032,4
20042,2
20052,7
20064,0
20075,1
20084,2
2009-2,5
2010-2,5
2011-1,0
2012-2,2
2013-2,5
2014-3,0
2015-2,4
2016-1,7
2017-0,7
2018-0,9
2019-0,9
2020*-5,5
2021*-2,7
21.10.2022

De offentliga samfundens skuld 2001-2021

Statistikexperter

Förfrågningar i första hand
Lotta Sjöblom
överaktuarie
029 551 3342
Övriga experter

Instruktion för hänvisning

Instruktion för hänvisning

Söker du tidigare publicerade statistikuppgifter?

Statistikuppgifter som publicerats före 5.4.2022 finns på statistikens arkivsidor.

Gå till arkivsidorna