Ämnen
Samhällsekonomi

De offentliga samfundens underskott 0,9 procent och skuld 73,0 procent i förhållande till bruttonationalprodukten 2022

meddelande | Offentliga samfundens underskott och skuld 2022

Enligt de preliminära uppgifter som Statistikcentralen rapporterar till Eurostat var de offentliga samfundens underskott 0,9 procent i förhållande till bruttonationalprodukten år 2022. Underskottet understeg åter referensvärdet i EU:s stabilitets- och tillväxtavtal, som är 3 procent i förhållande till bruttonationalprodukten. De offentliga samfundens EDP-skuld, dvs. den konsoliderade bruttoskulden, var 73,0 procent i förhållande till bruttonationalprodukten i slutet av år 2022. Skuldens BNP-förhållande var nästan oförändrat jämfört med året innan och låg fortfarande över referensvärdet på 60 procent.

Viktiga punkter

  • De offentliga samfundens underskott var 2,3 miljarder euro och 0,9 % i förhållande till bruttonationalprodukten år 2022. 
  • De offentliga samfundens skuld var 194,8 miljarder euro och 73,0 % i förhållande till bruttonationalprodukten år 2022. 

Tabeller

Se centrala statistikuppgifter i tabellerna.

De offentliga samfundens EDP-underskott 2011-2022*

De offentliga samfundens EDP-skuld 2011–2022*

Revidering av uppgifter

Se centrala statistikuppgifter i tabellerna.

Revidering av de offentliga samfundens EDP-underskott och EDP-skuld, miljoner euro

Revidering av de offentliga samfundens EDP-underskott och EDP-skuld, i förhållande till BNP, %

Revidering av de offentliga samfundens EDP-underskott och EDP-skuld, i förhållande till BNP, %

Databastabeller

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.

Uppdaterade databastabeller
Använda klassificeringar:
  • Sektor
Tidsperiod:
år
Uppdaterad:

Kommande publikationer

Bakgrundsuppgifter

Dokumentation
Instruktion för hänvisning

Statistikexperter

Förfrågningar i första hand
Lotta Sjöblom
överaktuarie
029 551 3342
Ansvarig avdelningschef