Ämnen
Samhällsekonomi

Regionalräkenskaper

Finlands officiella statistik (FOS)
Regionalräkenskaperna är en del av nationalräkenskaperna och omfattar regional statistik över vissa av nationalräkenskapernas delområden, såsom bruttoförädlingsvärdet efter näringsgren och hushållens inkomster. Som utgångspunkt används de årsvisa nationalräkenskaperna. Regionindelningen görs med hjälp av tiotals olika källor. Uppgifterna offentliggörs en gång om året.

Producent:

Statistikcentralen

Kommande publikationer

Uppgifter i andra källor

Statistikexperter

Förfrågningar i första hand
Antti Pelanteri
överaktuarie
029 551 3902
Övriga experter

Instruktion för hänvisning

Instruktion för hänvisning

Statistikuppgifter som publicerats före 5.4.2022 finns på statistikens arkivsidor.

Gå till arkivsidorna