Ämnen
Samhällsekonomi

Regionalräkenskaper

Finlands officiella statistik (FOS)
Regionalräkenskaperna är en del av nationalräkenskaperna och omfattar regional statistik över vissa av nationalräkenskapernas delområden, såsom bruttoförädlingsvärdet efter näringsgren och hushållens inkomster. Som utgångspunkt används de årsvisa nationalräkenskaperna. Regionindelningen görs med hjälp av tiotals olika källor. Uppgifterna offentliggörs en gång om året.

Producent:

Statistikcentralen

Ändring

Fr.o.m 1.12.2022 börjar man i regionalräkenskapernas StatFin-databastabeller publicera uppgifter enligt välfärdsområdesindelningen.
Läs mer om ändringen

Ändring

I statistiken över regionalräkenskaperna publiceras en ny databastabell 13 ee -- Uppgifter per person och region, årsvis i samband med offentliggörandet 1.12.2022.
Läs mer om ändringen

Databastabeller

Publikationer

Enligt Statistikcentralens preliminära uppgifter ökade det regionala förädlingsvärdet mätt i fasta priser i en stor del av landskapen år 2021. Av landskapen ökade Åland, Österbotten och Norra Österbotten mest. Där ökade både förädlings- och servicenäringarna.

Läs mer

meddelande | Regionalräkenskaper 2021

Kommande publikationer

Statistikexperter

Förfrågningar i första hand
Maija Sappinen
överaktuarie
029 551 3348
Övriga experter

Instruktion för hänvisning

Instruktion för hänvisning

Söker du tidigare publicerade statistikuppgifter?

Statistikuppgifter som publicerats före 5.4.2022 finns på statistikens arkivsidor.

Gå till arkivsidorna