Detta är arkivinnehåll som inte längre uppdateras.

Gå till den uppdaterade statistiksidan.

Publicerad: 24.11.2021

Ekonomin sjönk i nästan alla landskap år 2020, kraftigast på Åland

Det regionala förädlingsvärdet minskade mätt i fasta priser i nästan alla landskap år 2020. Av landskapen klarade sig Åland, Norra Karelen och Österbotten sämst. Detta framgår av Statistikcentralens nya uppgifter om regionalräkenskaperna för åren 2000–2020. I kalkylerna har man använt nationalräkenskapsuppgifterna från september 2021. Uppgifterna för år 2020 är preliminära och preciseras i kommande offentliggöranden.

Förändringen i förädlingsvärdets volym i landskapen år 2020, %

Förändringen i förädlingsvärdets volym i landskapen år 2020, %

Förändringen av de disponibla inkomsterna i förhållande till invånarantalet efter landskap 2019, %

Förändringen av de disponibla inkomsterna i förhållande till invånarantalet efter landskap 2019, %

Källa: Regionalräkenskaper 2020, Statistikcentralen

Förfrågningar: Maija Sappinen 029 551 3348 , Kristian Karvonen 029 551 3790 , Ville Huhtala-Hedman 029 551 3719, aluetilinpito@stat.fi

Ansvarig avdelningschef: Katri Kaaja

Publikationen i pdf-format (198,9 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Tabellbilagor


Uppdaterad 24.11.2021

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Regionalräkenskaper [e-publikation].
ISSN=1799-3407. 2020. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 19.8.2022].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/altp/2020/altp_2020_2021-11-24_tie_001_sv.html