Respons

Ge respons på webbtjänsten, våra tjänster och produkter eller vår verksamhet på responsblanketten nedan. Vi tar gärna emot dina synpunkter.

Webbtjänsten Tilastokeskus.fi har tagits i bruk innan lagen om tillhandahållande av digitala tjänster (306/2019) trädde i kraft. Enligt övergångsbestämmelserna i lagen gäller tillgänglighetskraven webbplatsen fr.o.m. 23.9.2020. Mera information om webbplatsens tillgänglighet.

 

Ämne för responsen:

 

 

 

 

Om du vill bli kontaktad, ge dina kontaktuppgifter.