Respons

Vi tar gärna emot respons på Statistikcentralens statistik och uppgifter, verksamhetsformer, produkter och tjänster.

Till blanketten för respons
(Webropol)

Hjälp med att hitta statistikuppgifter

Om du behöver hjälp med att hitta statistikuppgifter, kontakta vår informationstjänst. Informationstjänsten svarar på frågor vardagar kl. 9.00–16.00.