Statistik

Uppgifter om ungefär 160 statistikgrenar som Statistikcentralen producerar publiceras på webbsidan Statistik. Inom statistikgrenarna ges årligen ut ungefär 560 offentliggöranden.

Utöver Statistikcentralen producerar också 11 andra organisationer inom den offentliga förvaltningen statistik som ingår i Finlands officiella statistik. I avsnittet Statistik finns beskrivningar av ungefär 150 statistikgrenar som produceras av andra statistikproducenter. Beskrivningarna innehåller länkar till den statistik som publiceras i respektive organisations webbtjänst.

Sök i statistiken

Anvisningar

Statistik efter ämne

Arbetsmarknaden (6 st.)
Befolkning (11 st.)
Boende (6 st.)
Byggande (3 st.)
Energi (7 st.)

Finansiering och försäkring (3 st.)
Företag (9 st.)
Handel (4 st.)
Hälsa (17 st.)
Industri (4 st.)
Inkomst och konsumtion (6 st.)

Jord- och skogsbruk samt fiske (42 st.)
Kultur och massmedier (2 st.)
Levnadsförhållanden (3 st.)
Löner och arbetskraftskostnader (9 st.)
Miljö och naturresurser (11 st.)
Nationalräkenskaper (14 st.)

Offentlig ekonomi (8 st.)
Priser och kostnader (12 st.)
Rättsväsende (7 st.)
Socialskydd (32 st.)
Tjänster (2 st.)
Transport och turism (13 st.)

Utbildning (19 st.)
Val (4 st.)
Vetenskap, teknologi och informationssamhället (5 st.)

Tilläggsuppgifter om indelningen | Statistikkalendariet | Ändringar i statistiken | Nedlagda statistikgrenar


Mera information om statistiken

Webbsidan Statistik
E-post: info@stat.fi

Kontaktinformation för statistik
Kontaktinformation finns på webbsidorna för resp. statistik