Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Statistik

I statistikförteckningen hittar du all Statistikcentralens statistik samt länkar till andra producenter av Finlands officiella statistik.

Du kan söka statistik efter ämne, nyckelord, producent eller i bokstavsordning.

Statistik efter ämne

Välj ämne i listan. Efter det ser du statistik med anknytning till ämnet. De mest detaljerade statistiktabellerna, t.ex. kommunvisa tabeller, hittar du enligt samma ämnesindelning i StatFin-databasen.

Offentliggörande och ändringar

Uppgifter om ungefär 160 statistikgrenar som Statistikcentralen producerar publiceras på webbsidan Statistik. Omkring 600 nya offentliggöranden görs årligen om statistik.

Statistikcentralens offentliggöranden av statistik och därtill hörande uppdateringar av databaser offentliggörs vardagar kl. 8.00. Publiceringsdagarna anges i förväg i publiceringskalendern. Du kan beställa ett nyhetsbrev om offentliggörandena.

Rådgivning

Du kan fråga om hjälp med att hitta statistik av informationstjänsten.

De vanligaste frågorna hittar du i listan över vanliga frågor.

Kontaktinformation finns på webbsidan för resp. statistik