Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Vetenskap, teknologi och informationssamhället

Ämnesområdet omfattar statistik över forskning och utveckling, dess finansiering och de resurser som används för forskningen. Dessutom innehåller det statistik över företagens innovationsverksamhet samt över företagens och befolkningens användning av informations- och kommunikationsteknik.

Statistik

Användning av datateknik i företag
Statistiken beskriver företagens användning av datateknik och elektronisk affärsverksamhet.
Befolkningens användning av informations- och kommunikationsteknik
Undersökningen "Användning av informations- och kommunikationsteknik" producerar information om hur hushållen och befolkningen använder informations- och kommunikationsteknik.
Forskning och utveckling
Statistiken över forskning och utveckling beskriver de resurser som används för forskning samt för produkt- och processutveckling.
Forsknings- och utvecklingsfinansiering i statsbudgeten
Statistiken beskriver den finansiering för forskning och utveckling som anvisats i statsbudgeten.
Innovationsverksamhet
Undersökningen om företagens innovationsverksamhet genomförs vartannat år i alla EU-medlemsländer.

Ändringar i statistiken

Alla ändringar >>>

Senaste offentliggöranden

(bara Statistikcentralens statistik)

Alla offentliggöranden >>>