Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 3.12.2020

Sakernas internet används i 40 procent av företagen

Fyrtio procent av företagen använder utrustning eller system som kan övervakas eller kontrolleras via internet (sakernas internet). I stora företag har användningen av sakernas internet blivit vanligare. Redan 52 procent av företagen använder sakernas internet. Vanligast är användningen av sakernas internet vid övervakningen av säkerheten i lokalerna, i 31 procent av företagen. Uppgifterna framgår av Statistikcentralens undersökning om användning av datateknik i företag.

Användning av sakernas internet, andel av företag som sysselsätter minst tio personer

Användning av sakernas internet, andel av företag som sysselsätter minst tio personer

I de minsta företagen som sysselsätter 10–19 personer använder 34 procent och i de största företagen som sysselsätter minst 100 personer använder 52 procent sakernas internet (IoT 1) ). Sett till näringsgren är användningen av IoT rätt så jämnt fördelad, inom de flesta näringsgrenarna mellan 40 och 48 procent av företagen. Mer sällan används IoT inom byggverksamhet (27%) och verksamhet inom juridik, ekonomi, vetenskap och teknik (32%).

Sett till användningsändamål var det vanligast att företagen använde IoT vid övervakningen av säkerheten i lokalerna (31%) och inom logistiken (14%). Också inom tillståndsbaserat underhåll (12%), hantering av energiförbrukning (12%) och inom produktionsprocessen (10%) använde man relativt ofta sakernas internet. När det gäller kundbetjäning hade 6 procent av företagen tillgång till IoT.

Användningsändamål för sakernas internet, andel av företag som sysselsätter minst tio personer

Användningsändamål för sakernas internet, andel av företag som sysselsätter minst tio personer

Hur vanligt det är med olika användningsändamål varierar givetvis mellan olika näringsgrenar. Användningen av sakernas internet vid övervakningen av säkerheten i lokalerna är vanligast inom partihandeln (40%) och detaljhandeln (39%). Både när det gäller logistik (33%) och tillståndsbaserat underhåll (20%) är användningen av sakernas internet vanligast inom transport och magasinering. När det gäller hanteringen av energiförbrukningen är användningen av IoT vanligast inom näringsgrenarna industri (17%) och detaljhandel (17%) samt i fråga om produktionsprocessen inom industrin (20%). När det gäller kundbetjäning var användningen av IoT vanligast inom uthyrning, fastighetsservice, resetjänster och andra stödtjänster (9%) och inom detaljhandel (8%).

Uppgifterna har samlats in med en enkätundersökning våren 2020 och de gäller företag som sysselsätter minst tio personer.


1) Internet of Things

Källa: Användnig av datateknik i företag 2020, Statistikcentralen

Förfrågningar: Aarno Airaksinen 029 551 3206, yritys.ict@stat.fi

Ansvarig avdelningschef: Mari Ylä-Jarkko


Uppdaterad 3.12.2020

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Användning av datateknik i företag [e-publikation].
ISSN=2489-3242. 2020. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 20.7.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/icte/2020/icte_2020_2020-12-03_tie_001_sv.html