Finlands officiella statistik

Forsknings- och utvecklingsfinansiering i statsbudgeten

Producent: Statistikcentralen
Uppgifter:

Senaste offentliggörande:
Finansieringen av forsknings- och utvecklingsverksamheten år 2020 i statsbudgeten
19.8.2021
Finansieringen av forsknings- och utvecklingsverksamheten år 2020 har preciserats jämfört med de preliminära siffrorna. Enligt Statistikcentralen budgeterades för år 2020 totalt 2 286,6 miljoner euro för forsknings- och utvecklingsverksamhet i statsbudgeten, vilket är betydligt mindre än enligt de preliminära uppgifterna. Den preliminära budgetfinansieringen för år 2020 som publicerades i februari (25.2.2021) omfattade den totala finansieringen som krävs på grund av störningar i affärsverksamheten till följd av Covid-19-pandemin, men när det gäller de slutliga FoU-finansieringsuppgifterna för affärsverksamheten har finansieringen till följd av störningar strukits, eftersom det inte på ett tillförlitligt sätt går att uppskatta andelen av den eventuella egentliga forsknings- och utvecklingsfinansieringen.

Beskrivning: Statistiken beskriver den finansiering för forskning och utveckling som anvisats i statsbudgeten. Dessutom granskas årsvisa förändringar i FoU-finansieringen. Vid framställningen av statistiken följs OECD:s och Eurostats rekommendationer. På produktionen av statistik över vetenskap och teknologi (inkl. forsknings- och utvecklingsverksamhet) tillämpas statistiklagen (280/2004). Kommissionens förordning (EG) nr 753/2004 kräver dessutom att uppgifter samlas in samtidigt som den styr framställningen av statistik. Materialet sammanställs i samarbete mellan ett nät av sakkunniga inom de olika förvaltningsområdena.
Läs hela beskrivningen >>>
Nyckelord: forskningsinstitut, forskningsutgifter, forskningsverksamhet, högskolor, informationssamhälle, offentlig ekonomi, offentliga utgifter, produktutveckling, statsekonomi, universitet, utgifter.
Statistik efter nyckelord >>>

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Forsknings- och utvecklingsfinansiering i statsbudgeten [e-publikation].
ISSN=2489-3269. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 27.11.2021].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/tkker/index_sv.html