Suomen virallinen tilasto

Tutkimus- ja kehittämisrahoitus valtion talousarviossa

Tuottaja: Tilastokeskus
Tiedot:

Tuorein julkistus:
Vuoden 2020 tutkimus- ja kehittämistoiminnan rahoitus valtion talousarviossa
19.8.2021
Vuoden 2020 tutkimus- ja kehittämistoiminnan rahoitus on tarkentunut ennakollisiin lukuihin nähden. Tilastokeskuksen mukaan tutkimus- ja kehittämistoimintaan budjetoitiin valtion talousarviossa vuodelle 2020 kaikkiaan 2 286,6 miljoonaa euroa, mikä on ennakkotietoja merkittävästi vähemmän. Helmikuussa (25.2.2021) julkaistu ennakollinen budjettirahoitus vuodelle 2020 sisälsi Covid-19 pandemiasta aiheutuneen liiketoiminnan häiriötilannerahoituksen kokonaisuudessaan, mutta lopullisista tk-rahoitustiedoista häiriötilannerahoitus on poistettu, sillä tästä liiketoiminnan kehitysrahoituksesta ei voida luotettavasti arvioida mahdollista varsinaisen tutkimus- ja kehittämisrahoituksen osuutta.

Kuvaus: Tilasto kuvaa valtion talousarviossa tutkimukseen ja kehittämiseen osoitettua rahoitusta. Tarkastelun kohteena ovat myös t&k-rahoituksessa eri vuosien välillä tapahtuneet muutokset. Tilaston laadinnassa noudatetaan OECD:n ja Eurostatin suosituksia. Tiede- ja teknologiatilastojen (ml. tutkimus- ja kehittämistoimintatilastot) tuotannossa sovelletaan tilastolakia (280/2004). Lisäksi EU:n tiede- ja teknologiatilastoja koskeva Komission asetus (EY) N:o 753/2004 edellyttää tietojen keruuta ja ohjaa tilastojen laadintaa. Aineisto kootaan hallinnonalojen asiantuntijaverkoston yhteistyönä.
Lue koko kuvaus >>>
Asiasanat: julkinen talous, julkiset menot, korkeakoulut, menot, tietoyhteiskunta, tuotekehitys, tutkimuslaitokset, tutkimusmenot, tutkimustoiminta, valtiontalous, yliopistot.
Tilastot asiasanoittain >>>

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Tutkimus- ja kehittämisrahoitus valtion talousarviossa [verkkojulkaisu].
ISSN=1459-9074. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 21.1.2022].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/tkker/index.html