Finlands officiella statistik

Finlands officiella statistik (FOS) är en statistiksamling som beskriver samhället. Samlingen består av ungefär 250 statistikgrenar. Produktionen av FOS-statistik ska vara kontinuerlig och högklassig och statistikproducenten ska förbinda sig till kvalitetskriterierna. FOS-statistikstämpeln beviljas av delegationen för Finlands officiella statistik.

Finlands officiella statistik är vårt gemensamma nationella kapital och vår gemensamma datagrund med mångsidig användning i samhället. Statistiken utnyttjas i stor utsträckning i det samhälleliga beslutsfattandet, lagberedningen och planeringen. Med hjälp av dem följer man upp effekterna av fattade beslut och de är också allmänt använda mätare för uppföljning av utvecklingen i samhället.

Kvalitet, tillförlitlighet och samarbete är verksamhetens grundpelare

FOS-statistik produceras av expertorganisationer inom den offentliga förvaltningen:

 • Statistikcentralen
 • Naturresursinstitutet
 • Institutet för hälsa och välfärd
 • Tullen
 • Meteorologiska institutet
 • Transport- och kommunikationsverket Traficom
 • Lantmäteriverket
 • Migrationsverket
 • Finlands miljöcentral
 • Arbets- och näringsministeriet
 • Arbetshälsoinstitutet
 • Pensionsskyddscentralen
 • Folkpensionsanstalten.

Organisationerna garanterar kontinuiteten i statistiken och har förbundit sig till gemensamma kvalitetskriterier. FOS-kvalitetskriterierna överensstämmer med kvalitetskriterierna i det europeiska statistiksystemet.

Delegationen för Finlands officiella statistik ser till att kvalitetskriterierna följs. Dess uppgift är också att utveckla statistiksystemet och distributionen av statistik.