Suomen virallinen tilasto (SVT)

Suomen virallinen tilasto (SVT) on kokoelma yhteiskuntaa kuvaavia tilastoja. Kokoelmaan kuuluu noin 250 tilastoa. SVT-tilaston tuotannon tulee olla jatkuvaa ja laadukasta ja tilaston tuottajan on sitouduttava laatukriteereihin. SVT-tilastoleiman myöntää Suomen virallisen tilaston neuvottelukunta.

Suomen viralliset tilastot ovat yhteistä kansallista pääomaamme ja yhteistä tietoperustaamme, joita käytetään yhteiskunnassa monin paikoin. Tilastoja hyödynnetään laajasti yhteiskunnallisessa päätöksenteossa, lainvalmistelussa ja suunnittelussa. Niiden avulla seurataan tehtyjen päätöksien vaikutuksia ja ne ovat myös yleisesti käytettyjä yhteiskunnan kehitystä seuraavia mittareita.

Laatu, luotettavuus ja yhteistyö toiminnan perustana

SVT-tilastoja tuottavat julkisen hallinnon asiantuntijaorganisaatiot:

 • Tilastokeskus
 • Luonnonvarakeskus
 • Terveyden ja hyvinvoinnin laitos
 • Tulli
 • Ilmatieteen laitos
 • Liikenne- ja viestintävirasto Traficom
 • Maanmittauslaitos
 • Maahanmuuttovirasto
 • Suomen ympäristökeskus
 • työ- ja elinkeinoministeriö
 • Työterveyslaitos
 • Eläketurvakeskus
 • Kansaneläkelaitos.

Organisaatiot takaavat tilastojen jatkuvuuden ja ovat sitoutuneet yhteisiin laatukriteereihin. SVT-laatukriteerit ovat yhteensopivat Euroopan tilastojärjestelmän laatukriteerien kanssa.

Suomen virallisen tilaston neuvottelukunta valvoo laatukriteerien noudattamista. Sen tehtävänä on myös kehittää tilastojärjestelmää ja tilastojen jakelua.