Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Industri

Ämnesområdet omfattar statistik över de industriella arbetsställenas verksamhet, t.ex. uppgifter om arbetsställenas struktur och varor, uppgifter om industriföretagens verksamhet, strukturer och lager samt volymindex som mäter utvecklingen av produktionsvolymen.

Statistik

Industrins orderingång
Indexet över industrins orderingång beskriver utvecklingen av värdet på företagens nya beställningar för de varors och tjänsters del vars produktion är avsedd att ske på ett arbetsställe i Finland.
Industriproduktion
Industrins produktionsstatistik omfattar uppgifter om såld produktion och om totalproduktionen efter varunomenklatur.
Omsättningsindex för industrin
Omsättningsindexet för industrin beskriver utvecklingen av industriföretagens omsättning.
Volymindex för industriproduktionen
Volymindexet för industriproduktionen beskriver den månatliga förändringen av produktionen till fast pris inom industrin.

Se också statistik som tangerar ämnesområdet


Ändringar i statistiken

Alla ändringar >>>

Senaste offentliggöranden

(bara Statistikcentralens statistik)

Alla offentliggöranden >>>