Finlands officiella statistik

Omsättningsindex för industrin

Producent: Statistikcentralen
Uppgifter:

Senaste offentliggörande:
Omsättningen inom industrin ökade med 20,6 procent i november
14.1.2022
Enligt Statistikcentralen ökade den arbetsdagskorrigerade omsättningen inom industrin (TOL BCD) med 20,6 procent i november från året innan. Omsättningen ökade inom nästan alla huvudnäringsgrenar. Utvecklingen berodde delvis på den exceptionella situationen som coronaviruset orsakade året innan. När det gäller huvudnäringsgrenarna ökade omsättningen kraftigast inom försörjning av el, gas, värme och kyla, med 54,1 procent från året innan. Ökningen av näringsgrenen påverkades av att priset på el steg. Den säsongrensade omsättningen inom industrin (TOL BCD) ökade med 3,1 procent i november jämfört med oktober.

Beskrivning: Omsättningsindexet för industrin beskriver utvecklingen av industriföretagens omsättning. Omsättningen för de största företagen inom sina näringsgrenar beskrivs utgående från omsättningen enligt försäljningsenkäten och för övriga företag utgående från de försäljningsuppgifter som fås ur Skatteförvaltningens uppgifter om skatter på eget initiativ. Omsättningen innehåller inte mervärdesskatt. Indexen beräknas separat beträffande omsättning, inrikes omsättning och exportomsättning.
Läs hela beskrivningen >>>
Nyckelord: export, företag, index, konjunkturväxlingar, näringsgrenar, omsättning, tillverkning.
Statistik efter nyckelord >>>
Förändring: Nya tabeller till omsättningsindexet för industrin 15.10.2021
15.10.2021
Statistikcentralen börjar publicera information om revidering av uppgifterna om omsättning inom industrin i databastjänsten StatFin.

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Omsättningsindex för industrin [e-publikation].
ISSN=1798-5951. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 22.1.2022].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/tlv/index_sv.html