Finlands officiella statistik

Omsättningsindex för industrin

Producent: Statistikcentralen
Uppgifter:

Senaste offentliggörande:
Omsättningen inom industrin ökade med 6,2 procent i februari
15.4.2021
Enligt Statistikcentralen ökade den arbetsdagskorrigerade omsättningen inom industrin (TOL BCD) med 6,2 procent i februari från året innan. Av huvudnäringsgrenarna ökade omsättningen mest inom försörjning av el, gas, värme och kyla, med 29,8 procent från året innan. Ökningen av näringsgrenen påverkades för sin del av elprishöjningen. Omsättningen inom skogsindustrin ökade med 22,6 procent från året innan. Ökningen förklaras av stridsåtgärderna inom branschen i februari 2020, vilket ledde till att omsättningen inom skogsindustrin var lägre än normalt. Den säsongrensade omsättningen inom industrin (TOL BCD) ökade i februari med 2,6 procent jämfört med januari.

Beskrivning: Omsättningsindexet för industrin beskriver utvecklingen av industriföretagens omsättning. Omsättningen för de största företagen inom sina näringsgrenar beskrivs utgående från omsättningen enligt försäljningsenkäten och för övriga företag utgående från de försäljningsuppgifter som fås ur Skatteförvaltningens uppgifter om skatter på eget initiativ. Omsättningen innehåller inte mervärdesskatt. Indexen beräknas separat beträffande omsättning, inrikes omsättning och exportomsättning.
Läs hela beskrivningen >>>
Nyckelord: export, företag, index, konjunkturväxlingar, näringsgrenar, omsättning, tillverkning.
Statistik efter nyckelord >>>
Förändring: Företagens näringsgrenar har reviderats i uppgifterna som publicerades i februari
15.2.2021
I samband med statistikpublikationen i februari 2021 har man inom omsättnings- och lönesummaindexen infört de senaste fastställda näringsgrenar från företagsregistret.

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Omsättningsindex för industrin [e-publikation].
ISSN=1798-5951. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 15.4.2021].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/tlv/index_sv.html