Statistik efter nyckelord

Uppgifter om ungefär 200 statistikgrenar som Statistikcentralen producerar publiceras i avsnittet Statistik. Inom statistikgrenarna ges årligen ut omkring 700 nya offentliggöranden.

Utöver Statistikcentralen producerar också 13 andra organisationer inom den offentliga förvaltningen statistik som ingår i Finlands officiella statistik. De andra statistikproducenternas statistikgrenar, som är ungefär 100 till antalet, beskrivs i avsnittet Statistik. Beskrivningarna har länkats till de publicerade uppgifterna i respektive organisations webbtjänst.

På sidan "Statistik efter nyckelord" kan man bläddra i statistik med hjälp av en lista med nyckelord, där orden visas i bokstavsordning. Innehållet i varje statistikgren har beskrivits med viktiga nyckelord och under varje ord finns länkar till den statistikgren där det finns statistiska uppgifter gällande nyckelordet. Alla nyckelord på en sida.

 A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   R   S   T   U   V   W   Y   Å   Ä   Ö 

Tankfartyg
Handelsflottan
Producent: Statistikcentralen
Teater
Fritidsdeltagande
Producent: Statistikcentralen
Kultur
Producent: Statistikcentralen
Telefoner
Befolkningens användning av informations- och kommunikationsteknik
Producent: Statistikcentralen
Telekommunikationsnät
Användning av datateknik i företag
Producent: Statistikcentralen
Television
Fritidsdeltagande
Producent: Statistikcentralen
Massmediestatistik
Producent: Statistikcentralen
Tidsanvändning
Producent: Statistikcentralen
Tidig potatis
Lantbruksprodukternas producentpriser
Producent: Naturresursinstitutet
Tidningar
Massmediestatistik
Producent: Statistikcentralen
Tidsanvändning
Fritidsdeltagande
Producent: Statistikcentralen
Tidsanvändning
Producent: Statistikcentralen
Värdet av hushållsproduktionen
Producent: Statistikcentralen
Tidskrifter
Massmediestatistik
Producent: Statistikcentralen
Tidsanvändning
Producent: Statistikcentralen
Tillverkning
Industrins och handelns lagerstatistik
Producent: Statistikcentralen
Industriproduktion
Producent: Statistikcentralen
Omsättningsindex för industrin
Producent: Statistikcentralen
Producentprisindex
Producent: Statistikcentralen
Statistik över industrins energianvändning
Producent: Statistikcentralen
Volymindex för industriproduktionen
Producent: Statistikcentralen
Timmer
Avverkningar och avgång
Producent: Naturresursinstitutet
Virkesförbrukning
Producent: Naturresursinstitutet
Virkeshandeln av industrivirke
Producent: Naturresursinstitutet
Tjänster
Betalningsbalans och utlandsställning
Producent: Statistikcentralen
Företagstjänster
Producent: Statistikcentralen
Utrikeshandel med varor och tjänster
Producent: Statistikcentralen
Tjänsteresor
Finländarnas resor
Producent: Statistikcentralen
Tobak
Tobaksstatistik
Producent: Institutet för hälsa och välfärd (THL)
Tobaksrökning
Tobaksstatistik
Producent: Institutet för hälsa och välfärd (THL)
Tolkningstjänster för handikappade
FPA:s handikappförmåner och -tjänster
Producent: Folkpensionsanstalten
Tomter
Fastighetspriser
Producent: Statistikcentralen
Köpeskillingsstatistik över fastigheter
Producent: Lantmäteriverket
Tonkilometer
Järnvägsstatistik
Producent: Statistikcentralen
Torrlastfartyg
Handelsflottan
Producent: Statistikcentralen
Torv
Energianskaffning och -förbrukning
Producent: Statistikcentralen
Energipriser
Producent: Statistikcentralen
Trafik
Finländarnas resor
Producent: Statistikcentralen
Inrikes sjötrafik
Producent: Statistikcentralen
Kanaltrafiken
Producent: Transport- och kommunikationsverket Traficom
Statistik över vägtrafikolyckor
Producent: Statistikcentralen
Utrikes sjöfart
Producent: Statistikcentralen
Varutransporter inom vägtrafiken
Producent: Statistikcentralen
Trafikarbete
Vägstatistik
Producent: Statistikcentralen
Trafikarbeten
Varutransporter inom vägtrafiken
Producent: Statistikcentralen
Trafikbrott
Brott och tvångsmedel
Producent: Statistikcentralen
Trafikdöd
Dödsorsaker
Producent: Statistikcentralen
Trafikdödade
Statistik över vägtrafikolyckor
Producent: Statistikcentralen
Trafikfylleri
Brott och tvångsmedel
Producent: Statistikcentralen
Statistik över vägtrafikolyckor
Producent: Statistikcentralen
Trafikolyckor
Statistik över vägtrafikolyckor
Producent: Statistikcentralen
Trafikskador
Statistik över vägtrafikolyckor
Producent: Statistikcentralen
Trafiksäkerhet
Statistik över vägtrafikolyckor
Producent: Statistikcentralen
Transfereringar
Inkomstfördelningsstatistik
Producent: Statistikcentralen
Regionalräkenskaper
Producent: Statistikcentralen
Transport
Utrikes sjöfart
Producent: Statistikcentralen
Varutransporter inom vägtrafiken
Producent: Statistikcentralen
Transportarbeten
Varutransporter inom vägtrafiken
Producent: Statistikcentralen
Träbränslen
Energianskaffning och -förbrukning
Producent: Statistikcentralen
Trädgårdsodling
Trädgårdsstatistik
Producent: Naturresursinstitutet
Trädgårdsskötsel
Lantbrukets strukturundersökning
Producent: Naturresursinstitutet
Tullförbrytelser
Brott och tvångsmedel
Producent: Statistikcentralen
Turism
Finländarnas resor
Producent: Statistikcentralen
Inkvarteringsstatistik
Producent: Statistikcentralen
Turismräkenskaper
Producent: Statistikcentralen
Turismräkenskaper
Turismräkenskaper
Producent: Statistikcentralen
Tvångsmedel
Brott och tvångsmedel
Producent: Statistikcentralen
Tågkilometer
Järnvägsstatistik
Producent: Statistikcentralen
 A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   R   S   T   U   V   W   Y   Å   Ä   Ö