Energipriser

Producent: Statistikcentralen
Uppgifter:

Senaste offentliggörande:
Energipriserna steg kraftigt under andra kvartalet
9.9.2021
Den stora prisstegringen förklaras delvis av att energipriserna sjönk exceptionellt mycket i fjol. I år har man närmat sig medelvärdena för en längre tidsperiod eller överstigit dem. Bidragande faktorer till detta har varit den ekonomiska återhämtningen efter coronapandemin samt skattehöjningarna.

Beskrivning: Statistiken omfattar uppgifter om energipriser samt energiskatter och avgifter av skattenatur.
Läs hela beskrivningen >>>
Nyckelord: bränslen, elpris, energi, energipris, energiskatt, fjärrvärme, flis, naturgas, olja, pellets, priser, stenkol, torv.
Statistik efter nyckelord >>>
Förändring: Statistikföringen av priset på stycketorv upphör
9.9.2021
Statistics Finland has to discontinue the compilation of statistics on prices of sod peat starting from the data concerning third quarter of 2020.

Instruktion för hänvisning:

Statistik: Energipriser [e-publikation].
ISSN=1799-7992. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 23.10.2021].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ehi/index_sv.html