Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Statistik efter nyckelord

Uppgifter om ungefär 160 statistikgrenar som Statistikcentralen producerar publiceras i avsnittet Statistik. Inom statistikgrenarna ges årligen ut över 600 nya offentliggöranden.

Utöver Statistikcentralen producerar också 13 andra organisationer inom den offentliga förvaltningen statistik som ingår i Finlands officiella statistik. De andra statistikproducenternas statistikgrenar, som är ungefär 100 till antalet, beskrivs i avsnittet Statistik. Beskrivningarna har länkats till de publicerade uppgifterna i respektive organisations webbtjänst.

På sidan "Statistik efter nyckelord" kan man bläddra i statistik med hjälp av en lista med nyckelord, där orden visas i bokstavsordning. Innehållet i varje statistikgren har beskrivits med viktiga nyckelord och under varje ord finns länkar till den statistikgren där det finns statistiska uppgifter gällande nyckelordet. Alla nyckelord på en sida.

 A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   R   S   T   U   V   W   Y   Å   Ä   Ö 

Nace
Utrikeshandel med varor
Producent: Tull
Nationalinkomst
Nationalräkenskaper, kvartalsvis
Producent: Statistikcentralen
Nationalräkenskaper, årsvis
Producent: Statistikcentralen
Nationalräkenskaper
Finansräkenskaper
Producent: Statistikcentralen
Input-output
Producent: Statistikcentralen
Lönsamhetsundersökningar
Producent: Statistikcentralen
Nationalräkenskaper, kvartalsvis
Producent: Statistikcentralen
Nationalräkenskaper, årsvis
Producent: Statistikcentralen
Regional input-output
Producent: Statistikcentralen
Regionalräkenskaper
Producent: Statistikcentralen
Satelliträkenskaper för kultur
Producent: Statistikcentralen
Sektorräkenskaper kvartalsvis
Producent: Statistikcentralen
Utrikeshandel med varor och tjänster
Producent: Statistikcentralen
Värdet av hushållsproduktionen
Producent: Statistikcentralen
Nativitet
Befolkningsprognos
Producent: Statistikcentralen
Födda
Producent: Statistikcentralen
Förhandsuppgifter om befolkningen
Producent: Statistikcentralen
Perinatalstatistik – föderskor, förlossningar och nyfödda
Producent: Institutet för hälsa och välfärd (THL)
Naturgas
Energianskaffning och -förbrukning
Producent: Statistikcentralen
Energipriser
Producent: Statistikcentralen
Naturskydd
Skogsskydd
Producent: Naturresursinstitutet
Naturskyddsområden
Skogsskydd
Producent: Naturresursinstitutet
Neonatal dödlighet
Dödsorsaker
Producent: Statistikcentralen
Nettodräktighet
Handelsflottan
Producent: Statistikcentralen
Nettoutlåning
Sektorräkenskaper kvartalsvis
Producent: Statistikcentralen
Nyblivna änklingar
Ändringar i civilstånd
Producent: Statistikcentralen
Nyblivna änkor
Ändringar i civilstånd
Producent: Statistikcentralen
Nyckelord: skogsbruket
Virkeshandeln av industrivirke
Producent: Naturresursinstitutet
Nyfödda
Perinatalstatistik – föderskor, förlossningar och nyfödda
Producent: Institutet för hälsa och välfärd (THL)
Nyttigheter
Industriproduktion
Producent: Statistikcentralen
Producentprisindex
Producent: Statistikcentralen
Näringar
Arbetskraftsundersökning
Producent: Statistikcentralen
Sysselsättning
Producent: Statistikcentralen
Näringsgren
Utrikeshandel med varor
Producent: Tull
Näringsgrenar
Arbetskraftskostnadsindex
Producent: Statistikcentralen
Arbetskraftskostnadsundersökning
Producent: Statistikcentralen
Arbetskraftsundersökning
Producent: Statistikcentralen
Förtjänstnivåindex
Producent: Statistikcentralen
Industrins orderingång
Producent: Statistikcentralen
Industriproduktion
Producent: Statistikcentralen
Input-output
Producent: Statistikcentralen
Lönestrukturstatistik
Producent: Statistikcentralen
Lönesummaindex
Producent: Statistikcentralen
Lönsamhetsundersökningar
Producent: Statistikcentralen
Nya och nedlagda företag
Producent: Statistikcentralen
Olycksfall i arbetet
Producent: Statistikcentralen
Omsättning inom handeln
Producent: Statistikcentralen
Omsättning inom servicebranschen
Producent: Statistikcentralen
Omsättningsindex för industrin
Producent: Statistikcentralen
Producentprisindex
Producent: Statistikcentralen
Producentprisindex för tjänster
Producent: Statistikcentralen
Regional input-output
Producent: Statistikcentralen
Servicebranschens varustatistik
Producent: Statistikcentralen
Statistik över arbetskonflikter
Producent: Statistikcentralen
Statistik över industrins energianvändning
Producent: Statistikcentralen
Statistik över regional företagsverksamhet
Producent: Statistikcentralen
Struktur- och bokslutsstatistik över företag
Producent: Statistikcentralen
Sysselsättning
Producent: Statistikcentralen
Volymindex för industriproduktionen
Producent: Statistikcentralen
Näringsstruktur
Arbetskraftsundersökning
Producent: Statistikcentralen
Sysselsättning
Producent: Statistikcentralen
Nötkreatur
Antalet husdjur
Producent: Naturresursinstitutet
Nötkött
Köttproduktion
Producent: Naturresursinstitutet
Lantbruksprodukternas producentpriser
Producent: Naturresursinstitutet
 A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   R   S   T   U   V   W   Y   Å   Ä   Ö