Finlands officiella statistik

Omsättning inom handeln

Producent: Statistikcentralen
Uppgifter:

Senaste offentliggörande:
Omsättningen inom handeln ökade i februari med 3,9 procent, också partihandeln ökade
15.4.2021
Enligt Statistikcentralen ökade den arbetsdagskorrigerade omsättningen inom hela handeln med 3,9 procent i februari jämfört med februari 2020. Den arbetsdagskorrigerade försäljningsvolymen för hela handeln, där inverkan av prisförändringar har eliminerats, ökade med 2,9 procent under samma period. Omsättningen och försäljningsvolymen ökade i februari inom handelns alla huvudnäringsgrenar. I januari i år visade omsättningen en ökning på 1,8 procent, medan försäljningsvolymen gick upp med 2,3 procent.

Beskrivning: Omsättningsindexet för handeln beskriver utvecklingen av handelsföretagens omsättning. Omsättningen för de största företagen inom sina näringsgrenar beskrivs utgående från omsättningen enligt försäljningsenkäten och för övriga företag utgående från de försäljningsuppgifter som fås ur Skatteförvaltningens uppgifter om skatter på eget initiativ. I omsättningen ingår inte moms. Dessutom produceras ifråga om handeln ett volymindex för försäljningen inom handeln, där prisernas inverkan har eliminerats.
Läs hela beskrivningen >>>
Nyckelord: bilar, bilhandel, detaljhandel, fordon, företag, handel, parti- och detaljhandel, index, konjunkturväxlingar, motorfordon, näringsgrenar, omsättning, partihandel.
Statistik efter nyckelord >>>
Förändring: Företagens näringsgrenar har reviderats i uppgifterna som publicerades i februari
15.2.2021
I samband med statistikpublikationen i februari 2021 har man inom omsättnings- och lönesummaindexen infört de senaste fastställda näringsgrenar från företagsregistret.

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Omsättning inom handeln [e-publikation].
ISSN=1799-0920. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 16.4.2021].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/klv/index_sv.html