Finlands officiella statistik

Omsättning inom handeln

Producent: Statistikcentralen
Uppgifter:

Senaste offentliggörande:
Omsättningen inom handeln ökade med 7,3 procent i augusti
14.10.2021
Enligt Statistikcentralen ökade den arbetsdagskorrigerade omsättningen inom hela handeln med 7,3 procent i augusti jämfört med augusti 2020. Den arbetsdagskorrigerade försäljningsvolymen för hela handeln, där inverkan av prisförändringar har eliminerats, ökade med 0,8 procent under samma period. Omsättningen ökade inom handelns alla näringsgrenar.

Beskrivning: Omsättningsindexet för handeln beskriver utvecklingen av handelsföretagens omsättning. Omsättningen för de största företagen inom sina näringsgrenar beskrivs utgående från omsättningen enligt försäljningsenkäten och för övriga företag utgående från de försäljningsuppgifter som fås ur Skatteförvaltningens uppgifter om skatter på eget initiativ. I omsättningen ingår inte moms. Dessutom produceras ifråga om handeln ett volymindex för försäljningen inom handeln, där prisernas inverkan har eliminerats.
Läs hela beskrivningen >>>
Nyckelord: bilar, bilhandel, detaljhandel, fordon, företag, handel, parti- och detaljhandel, index, konjunkturväxlingar, motorfordon, näringsgrenar, omsättning, partihandel.
Statistik efter nyckelord >>>
Förändring: Nya tabeller till omsättning inom handeln 14.10.2021
14.10.2021
Statistikcentralen börjar publicera information om revidering av uppgifterna om omsättning och försäljningsvolym inom handeln i databastjänsten StatFin.

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Omsättning inom handeln [e-publikation].
ISSN=1799-0920. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 22.10.2021].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/klv/index_sv.html