Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Finlands officiella statistik

Utrikeshandel med varor

Producent:
Tull
Uppgifter: Utrikeshandel med varor
www.tulli.fi
Statistikkalendarier
tulli.fi
Beskrivning: Utrikeshandelsstatistiken beskriver varuhandel mellan Finland och andra EU-medlemsstater och Finland och tredje länder eller intern- och externhandeln. Statistiken är en officiell informationskälla för uppgifter om Finlands import, export och handelsbalans.
Läs hela beskrivningen >>>
Nyckelord: import, export, handelsbalans, utrikeshandel, varor, kn-nomenklatur, intrastat, sitc, varuklasser, användningsändamål, näringsgren, cpa, nace, mig.
Statistik efter nyckelord >>>

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Utrikeshandel med varor [e-publikation].
Helsingfors: Tull [hänvisat: 22.5.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/tavu/index_sv.html