Finlands officiella statistik

Ändringar i civilstånd

Producent: Statistikcentralen
Uppgifter:

Senaste offentliggörande:
Nedgången i giftermålsfrekvensen tilltog
14.11.2019
Enligt Statistikcentralen blev nedgången i giftermålsfrekvensen kraftigare år 2018. På hela landets nivå har riktningen redan under mer än ett decennium varit nedåtgående för par av olika kön. Omgiftetalet har varit oförändrat, vilket har bromsat upp minskningen av giftermålsfrekvensen under de senaste åren. År 2018 minskade också omgiftetalet och då giftermålsfrekvensen i första äktenskap fortsatte att minska vände hela giftermålsfrekvensen i en brantare nedgång än tidigare. Figuren presenterar utvecklingen av giftermålsfrekvensen för kvinnor eftersom den är likadan som för män. Siffrorna som beräknats utgående från män är bara större än för kvinnor.

Nästa offentliggörande:
8.5.2020

Beskrivning: Statistiken över ändringar i civilstånd beskriver med hjälp av nyckeltal antalet äktenskap, äktenskapsskillnader, registrerade partnerskap, upplösningar av registrerade partnerskap vid skilsmässa eller dödsfall och ändringar i civilståndet. Statistiken omfattar de äktenskap och registrerade partnerskap där åtminstone den ena av makarna eller parterna bor i Finland vid ingående eller upplösning av äktenskapet eller det registrerade partnerskapet. Civilståndsindelningen är ogift, gift, frånskild, änka/änkling, i registrerat partnerskap, frånskild från registrerat partnerskap och änka eller änkling efter registrerat partnerskap.
Läs hela beskrivningen >>>
Nyckelord: befolkningsförändringar, civilstånd, giftermålsfrekvens, nyblivna änklingar, nyblivna änkor, parförhållande, registrerat partnerskap, skilsmässofrekvens, skilsmässofrekvens för registrerade partnerskap, upplösning av registrerat partnerskap, änklingar, änkor, äktenskap, äktenskapsskillnad.
Statistik efter nyckelord >>>

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Ändringar i civilstånd [e-publikation].
ISSN=1797-6421. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 3.4.2020].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ssaaty/index_sv.html