Finlands officiella statistik

Sysselsättning

Producent: Statistikcentralen
Uppgifter:

Senaste offentliggörande:
Största delen av ökningen av antalet arbetslösa var permitteringar år 2020
28.5.2021
Enligt Statistikcentralens sysselsättningsstatistik uppgick antalet arbetslösa till 351 600 i slutet av år 2020. Antalet arbetslösa ökade med 37 procent från året innan, av vilket mer än hälften berodde på en ökning av antalet permitterade. Sett till utbildningsområde ökade antalet arbetslösa mest bland dem inom maskin-, process-, energi- och elteknik, inom personliga tjänster samt inom handel och administration. Ökningen av antalet arbetslösa med examen på mellannivå eller högre nivå berodde i huvudsak på permitteringar. Arbetslöshetsuppgifterna i sysselsättningsstatistiken baserar sig på uppgifter från Arbets- och näringsministeriets register över arbetslösa arbetssökande. 

Beskrivning: Sysselsättningsstatistiken är en årsstatistik som producerar regionvisa uppgifter om befolkningens ekonomiska verksamhet och sysselsättning. Populationen i statistiken består av den befolkning som årets sista dag är fast bosatt i Finland. Uppgifterna baserar sig i huvudsak på administrativa register och statistiskt material. Uppgifterna på enhetsnivå i statistiken är sekretessbelagda enligt statistiklagen. Uppgifterna kan produceras med alla kommun- och koordinatbaserade regionindelningar samt efter postnummerområde.
Läs hela beskrivningen >>>
Nyckelord: arbetskraft, arbetslösa, arbetslöshet, arbetsplatser, befolkning, företagare, försörjningskvot, förvärvsarbete, medborgarskap, näringar, näringsgrenar, näringsstruktur, offentliga sektorn, privata sektorn, risken för arbetslöshet, socioekonomisk ställning, sysselsatta, sysselsättning, utlänningar, yrken, yrkesställning.
Statistik efter nyckelord >>>
Förändring: Den nya yrkesklassificeringen införs i sysselsättningsstatistik i november 2012
28.9.2011
Den nya yrkesklassificeringen införs i november 2012 i årsstatistiken för 2010.

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Sysselsättning [e-publikation].
ISSN=1798-5536. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 25.9.2021].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/tyokay/index_sv.html