Finlands officiella statistik

Sysselsättning

Producent: Statistikcentralen
Uppgifter:

Senaste offentliggörande:
Antalet sysselsatta minskade mest bland unga studerande år 2020
16.12.2021
Enligt Statistikcentralens preliminära uppgifter i sysselsättningsstatistiken för år 2020 uppgick antalet sysselsatta studerande i slutet av året till 254 600, vilket är nästan tio procent mindre än året innan. Antalet sysselsatta studerande minskade inom alla andra utbildningsområden förutom inom hälsovård och välfärd, där antalet sysselsatta studerande ökade från året innan. Det relativa sysselsättningstalet för studerande sjönk med två procenten och var 48 procent år 2020. De relativa sysselsättningstalen sjönk bland studerande inom alla utbildningsområden.

Beskrivning: Sysselsättningsstatistiken är en årsstatistik som producerar regionvisa uppgifter om befolkningens ekonomiska verksamhet och sysselsättning. Populationen i statistiken består av den befolkning som årets sista dag är fast bosatt i Finland. Uppgifterna baserar sig i huvudsak på administrativa register och statistiskt material. Uppgifterna på enhetsnivå i statistiken är sekretessbelagda enligt statistiklagen. Uppgifterna kan produceras med alla kommun- och koordinatbaserade regionindelningar samt efter postnummerområde.
Läs hela beskrivningen >>>
Nyckelord: arbetskraft, arbetslösa, arbetslöshet, arbetsplatser, befolkning, företagare, försörjningskvot, förvärvsarbete, medborgarskap, näringar, näringsgrenar, näringsstruktur, offentliga sektorn, privata sektorn, risken för arbetslöshet, socioekonomisk ställning, sysselsatta, sysselsättning, utlänningar, yrken, yrkesställning.
Statistik efter nyckelord >>>
Förändring: Den nya yrkesklassificeringen införs i sysselsättningsstatistik i november 2012
28.9.2011
Den nya yrkesklassificeringen införs i november 2012 i årsstatistiken för 2010.

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Sysselsättning [e-publikation].
ISSN=1798-5536. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 20.1.2022].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/tyokay/index_sv.html