Offentliggöranden

2020
Huvudsaklig verksamhet och yrkesställning
2019
Yrke och socioekonomisk ställning
Näringsgren, arbetsgivarsektor och arbetsplatser
Bakgrundsuppgifter om arbetslösa
Huvudsaklig verksamhet och yrkesställning
2018
Yrke och socioekonomisk ställning
Näringsgren, arbetsgivarsektor och arbetsplatser
Bakgrundsuppgifter om arbetslösa
Huvudsaklig verksamhet och yrkesställning
2017
Yrke och socioekonomisk ställning
Näringsgren, arbetsgivarsektor och arbetsplatser
Bakgrundsuppgifter om arbetslösa
Huvudsaklig verksamhet och yrkesställning
2016
Yrke och socioekonomisk ställning
Näringsgren, arbetsgivarsektor och arbetsplatser
Bakgrundsuppgifter om arbetslösa
Näringsgren, arbetsgivarsektor och arbetsplatser
2015
Yrke och socioekonomisk ställning
Näringsgren, arbetsgivarsektor och arbetsplatser
Bakgrundsuppgifter om arbetslösa
2014
Yrke och socioekonomisk ställning
Näringsgren, arbetsgivarsektor och arbetsplatser
Bakgrundsuppgifter om arbetslösa
2013
Yrke och socioekonomisk ställning
Näringsgren, arbetsgivarsektor och arbetsplatser
Bakgrundsuppgifter om arbetslösa
2012
Yrke och socioekonomisk ställning
Näringsgren, arbetsgivarsektor och arbetsplatser
Bakgrundsuppgifter om arbetslösa
2011
Yrke och socioekonomisk ställning
Näringsgren, arbetsgivarsektor och arbetsplatser
Huvudsaklig verksamhet och yrkesställning
Bakgrundsuppgifter om arbetslösa
2010
Yrke och socioekonomisk ställning
Näringsgren, arbetsgivarsektor och arbetsplatser
Huvudsaklig verksamhet och yrkesställning
Bakgrundsuppgifter om arbetslösa
2009
Yrke och socioekonomisk ställning
Näringsgren, arbetsgivarsektor och arbetsplatser
Huvudsaklig verksamhet och yrkesställning
2008
Yrke och socioekonomisk ställning
Näringsgren, arbetsgivarsektor och arbetsplatser
Bakgrundsuppgifter om arbetslösa
Huvudsaklig verksamhet och yrkesställning
2007
Näringsgren, arbetsgivarsektor och arbetsplatser
2006
2005
2004

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Sysselsättning [e-publikation].
ISSN=1798-5536. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 29.11.2021].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/tyokay/tie_sv.html