Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 4.7.2008

Det relativa sysselsättningstalet steg bland utländska medborgare åren 2000-2006

Enligt Statistikcentralens sysselsättningsstatistik steg det relativa sysselsättningstalet, dvs. andelen sysselsatta av 18-64-åringar, bland utländska medborgare som är permanent bosatta i Finland från 42,3 till 48,9, dvs. med 6,6 procentenheter åren 2000-2006. Bland finländska medborgare steg det relativa sysselsättningstalet med 2,5 procentenheter under motsvarande period. Av de sysselsatta var 45 000 utländska medborgare år 2006. Detta var 18 000 sysselsatta fler än år 2000. I Fasta Finland var det relativa sysselsättningstalet för utländska medborgare högst i Östra Nyland, 56,5 procent, och lägst i Kajanaland, 29,0 procent.

Det relativa sysselsättningstalet för utländska medborgare ökade relativt sett mest i Egentliga Tavastland, 16,7 procent. Det relativa sysselsättningstalet ökade med mer än 10 procent också i Kymmenedalen, Satakunta, Egentliga Finland, Päijänne-Tavastland, Södra och Norra Savolax samt i Östra Nyland. Det relativa sysselsättningstalet för utländska medborgare ökade minst på Åland.

Av stora utländska grupper på mer än 500 personer hade medborgarna från Nederländerna, Rumänien, Estland, Danmark och Storbritannien lättast att få arbete.

Förändring av det relativa sysselsättningstalet bland finländska och utländska medborgare åren 2000-2006, %

Det relativa sysselsättningstalet för utländska medborgare efter landskapsvis 2006, %

Källa: Sysselsättningsstatistik 2006. Statistikcentralen

Förfrågningar: Anne Väänänen, (09) 1734 2695, tyossakaynti.tilasto@tilastokeskus.fi

Ansvarig statistikdirektör: Jari Tarkoma

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.


Senast uppdaterad 3.7.2008

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Sysselsättning [e-publikation].
ISSN=1798-5536. 2006. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 23.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/tyokay/2006/tyokay_2006_2008-07-04_tie_002_sv.html