Sysselsättning 2019, Yrke och socioekonomisk ställning

2019
Huvudsaklig verksamhet och yrkesställning
Offentliggöranden