Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 8.4.2021

Antalet 18–24-åringar som riskerar att bli utslagna 13 500 år 2019

Enligt Statistikcentralens sysselsättningsstatistik uppgick antalet övriga utanför arbetskraften till 178 500 år 2019. Till övriga utanför arbetskraften hör personer över 15 år som inte hör till arbetskraften och inte heller är studerande, pensionärer eller beväringar eller civiltjänstgörare. Bland övriga utanför arbetskraften uppgick antalet unga i åldern 18–24 år som saknar examen efter grundskolan till 13 500. Till gruppen övriga utanför arbetskraften hör också bl.a. småbarnsföräldrar, funktionshindrade eller långtidssjuka samt personer som lever på utkomststöd eller kapitalinkomster.

Andra undergrupper utanför arbetskraften 2019

Andra undergrupper utanför arbetskraften 2019

Källa: Sysselsättningsstatistik, Statistikcentralen

Förfrågningar: Meri Juuti 029 551 3061, Elina Pelkonen , info@stat.fi

Ansvarig avdelningschef: Hannele Orjala

Publikationen i pdf-format (108,0 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.


Uppdaterad 8.4.2021

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Sysselsättning [e-publikation].
ISSN=1798-5536. Yrke och socioekonomisk ställning 2019. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 20.6.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/tyokay/2019/01/tyokay_2019_01_2021-04-08_tie_001_sv.html