Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 21.10.2021

Stora regionala skillnader i antalet sysselsatta inom de näringsgrenar som hade de högsta och lägsta lönenivåerna år 2019

Enligt Statistikcentralens sysselsättningsstatistik arbetade 303 100 personer inom näringsgrenar med en lönenivå på över 4 000 euro och 333 300 personer inom näringsgrenar med en lönenivå på under 3 000 euro år 2019. Relativt sett bodde flest personer som arbetade inom näringsgrenarna med de högsta lönenivåerna i Nyland, medan dessa personers andel var lägst i Södra Österbotten och Södra Savolax. Relativt sett bodde flest personer som arbetade inom näringsgrenarna med de lägsta lönenivåerna i Kajanaland och Lappland, medan dessa personers andel var lägst på Åland och i Mellersta Finland.  

Antalet sysselsatta inom näringsgrenarna med de högsta och lägsta lönenivåerna åren 2015 och 2019

Antalet sysselsatta inom näringsgrenarna med de högsta och lägsta lönenivåerna åren 2015 och 2019

Källa: Sysselsättningsstatistik, Statistikcentralen

Förfrågningar: Meri Raijas 029 551 3061, Jukka Tapio , info@stat.fi

Ansvarig avdelningschef: Hannele Orjala

Publikationen i pdf-format (111,1 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.


Uppdaterad 21.10.2021

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Sysselsättning [e-publikation].
ISSN=1798-5536. Bakgrundsuppgifter om arbetslösa 2019. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 28.5.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/tyokay/2019/03/tyokay_2019_03_2021-10-21_tie_001_sv.html