Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 28.5.2020

Varannan arbetslös 60–64-åring är långtidsarbetslös

Enligt Statistikcentralens sysselsättningsstatistik uppgick antalet arbetslösa i Finland i slutet av år 2019 till 257 400, av vilka 32 100 (12,5%) var 60–64-åringar. Hälften av alla arbetslösa i åldern 60–64 år var långtidsarbetslösa. I denna åldersgrupp var långtidsarbetslösheten nästan lika vanlig på alla utbildningsnivåer. Arbetslöshetsuppgifterna i sysselsättningsstatistiken baserar sig på uppgifter från arbets- och näringsministeriets register över arbetslösa arbetssökande. 

Andelen långtidsarbetslösa av arbetslösa efter åldersklass och kön år 2019

Andelen långtidsarbetslösa av arbetslösa efter åldersklass och kön år 2019

Källa: Sysselsättningsstatistik, Statistikcentralen

Förfrågningar: Elina Pelkonen 029 551 3011, Meri Juuti 029 551 3061, info@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Jari Tarkoma

Publikationen i pdf-format (106,0 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.


Uppdaterad 28.05.2020

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Sysselsättning [e-publikation].
ISSN=1798-5536. Huvudsaklig verksamhet och yrkesställning 2019. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 20.6.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/tyokay/2019/02/tyokay_2019_02_2020-05-28_tie_001_sv.html