Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 3.10.2019

År 2017 arbetade personer med utländsk bakgrund vanligen inom näringsgrenen lokalvård

Enligt Statistikcentralens sysselsättningsstatistik arbetade år 2017 totalt 11 300 personer med utländsk bakgrund inom näringsgrenen lokalvård. Omkring åtta procent av sysselsatta med utländsk bakgrund arbetade inom lokalvård. Sedan år 2010 har lokalvård har varit den vanligaste näringsgrenen bland befolkningen med utländsk bakgrund. När man granskar enligt grupper baserat på antalet vistelseår i landet var det vanligare att arbeta inom lokalvård bland sysselsatta som bott en kortare tid i landet.

De vanligaste näringsgrenarna bland sysselsatta med utländsk bakgrund 2017

Näringsgren Sysselsatta med utländsk bakgrund, antal Andel syyselsatta inom näringsgrenen av sysselsatta med utländsk bakgrund, % Andel personer med utländsk bakgrund av sysselsatta inom näringsgrenen, %
8121 Lokalvård 11 328 7,7 26,9
5610 Restaurangverksamhet 10 696 7,3 22,3
7820 Personaluthyrning 8 437 5,7 14,3
4120 Byggande av bostadshus och andra byggnader 7 257 4,9 12,5
8542 Universitets- eller yrkeshögskoleutbildning på högre nivå 5 366 3,6 13,1
Övriga näringsgrenar 104 003 70,7 5,0
Totalt 147 087 100,0 6,3

Källa: Sysselsättningsstatistik, Statistikcentralen

Förfrågningar: Netta Hiitola 029 551 3552, info@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Jari Tarkoma

Publikationen i pdf-format (104,0 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.


Uppdaterad 3.10.2019

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Sysselsättning [e-publikation].
ISSN=1798-5536. Bakgrundsuppgifter om arbetslösa 2017. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 20.5.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/tyokay/2017/03/tyokay_2017_03_2019-10-03_tie_001_sv.html