Detta är arkivinnehåll som inte längre uppdateras.

Gå till den uppdaterade statistiksidan.

Publicerad: 10.10.2014

Näringsgrenarna inom tillverkning tappade 76 300 jobb under åren 2007–2012

Enligt Statistikcentralens sysselsättningsstatistik fanns det flest jobb inom näringsgrenen hälso- och sjukvård år 2012, dvs. 182 100. Under åren 2007–2012 ökade antalet jobb inom hälso- och sjukvård med 8 300. Under denna femårsperiod fanns det flest nya jobb inom vård och omsorg med boende, dvs. 13 900. Antalet jobb minskade mest inom tillverkning av datorer, elektronikvaror och optik, dvs. 14 200.

Förändring av antalet jobb inom fem näringsgrenar med den största ökningen och minskningen från år 2007 till år 2012

Förändring av antalet jobb inom fem näringsgrenar med den största ökningen och minskningen från år 2007 till år 2012

År 2012 fanns det ungefär 2,3 miljoner jobb i Finland. Enligt sysselsättningsstatistiken bildar en sysselsatt ett jobb. De olika jobbens näringsgrenar följer Näringsgrensindelningen 2008. Här anges uppgifterna på klassificeringens 2-siffernivå. Uppgifter är tillgängliga fr.o.m. år 2007 med samma klassificering.

Från år 2007 till år 2012 har antalet jobb minskat med 29 200, dvs. med 1,2 procent. År 2012 var de största näringsgrenarna mätt med antalet jobb hälso- och sjukvård (182 100 jobb), utbildning (168 100) och detaljhandel utom med motorfordon och motorcyklar (157 500).

Under åren 2007–2012 skedde de största förändringarna i antalet jobb inom vård och omsorg med boende (+13 900 jobb) och tillverkning av datorer, elektronikvaror och optik (–14 200). När man granskar klasserna 10–33 inom tillverkning (klassificeringens huvudgrupp C) har antalet jobb minskat med 76 300, dvs. 19,2 procent från år 2007 till år 2012. År 2012 fanns det 321 200 jobb inom tillverkning. Näringsgrenarna 86–88 inom vård och omsorg; sociala tjänster (huvudgrupp Q) har ökat med 32 100 jobb, dvs. ökningen var 9,1 procent. År 2012 var antalet jobb inom vård och omsorg; sociala tjänster 383 600.

Från år 2007 till år 2012 minskade antalet jobb varje år inom nio näringsgrenar. När det gäller näringsgrenar där det skett en minskning var minskningen störst inom tillverkning av datorer, elektronikvaror och optik (–14 200 jobb). Näst störst var minskningen inom pappers- och pappersvarutillverkning (–7 400) och stål- och metallframställning (–3 300).

Näringsgrenar där antalet jobb har ökat årligen under åren 2007–2012 var totalt 11. Bland dessa näringsgrenar var ökningen störst inom vård och omsorg med boende (+13 900 jobb). Näst störst var ökningen inom restaurang-, catering- och barverksamhet (+ 9 800) och fastighetsservice samt skötsel och underhåll av grönytor (+ 8 300).

Skillnader mellan landskap

Sett efter landskap har det totala antalet jobb ökat under åren 2007–2012 bara i Nyland (+11 200), Norra Österbotten (+460) och Österbotten (+50). Minskningen var störst i Egentliga Finland (–8 400).

I alla landskap finns det näringsgrenar där antalet jobb minskat och ökat. Under åren 2007–2012 har ökningen av antalet jobb i nästan alla landskap varit koncentrerad till näringsgren hälso- och sjukvård samt vård och omsorg med boende och öppna sociala insatser. Det största undantaget är Satakunta där antalet jobb har ökat mest inom näringsgrenen restaurang-, catering och barverksamhet (+910 jobb).

Sett efter landskap varierar näringsgrenarna med den största minskningen mycket. I Södra och Mellersta Österbotten, Österbotten, Södra och Norra Savolax samt i Norra Karelen har antalet jobb minskat mest inom näringsgrenen jordbruk och jakt samt service i anslutning härtill. I Birkaland, Norra Österbotten, Nyland och Egentliga Finland var minskningen störst inom tillverkning av datorer, elektronikvaror och optik. I Mellersta Finland, Kymmenedalen och Kajanaland har minskningen varit störst inom pappers- och pappersvarutillverkning.


Källa: Sysselsättningsstatistik, Statistikcentralen

Förfrågningar: Aura Pasila 029 551 3576, tyossakaynti@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Riitta Harala

Publikationen i pdf-format (249,4 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Tabellbilagor


Uppdaterad 10.10.2014

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Sysselsättning [e-publikation].
ISSN=1798-5536. Bakgrundsuppgifter om arbetslösa 2012. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 19.5.2022].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/tyokay/2012/03/tyokay_2012_03_2014-10-10_tie_001_sv.html