Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 3. Näringsgrenar som minskat mest efter landskap från år 2007 till år 2012 efter antalet jobb

Landskap Näringsgren, TOL 2008 (2-siffer) År, antalet jobb
2007 2012 Förändring 2007-2012 Förändring 2007-2012, %
Hela landet 26 Tillverkning av datorer, elektronikvaror och optik 39 856 25 611 –14 245 –35,7
Birkaland 26 Tillverkning av datorer, elektronikvaror och optik 5 135 2 793 –2 342 –45,6
Egentliga Finland 26 Tillverkning av datorer, elektronikvaror och optik 6 797 2 992 –3 805 –56,0
Egentliga Tavastland 84 Offentlig förvaltning och försvar; obligatorisk socialförsäkring 4 978 4 521 –457 –9,2
Kajanaland 17 Pappers- och pappersvarutillverkning 592 4 –588 –99,3
Kymmenedalen 17 Pappers- och pappersvarutillverkning 3 979 2 328 –1 651 –41,5
Lappland 84 Offentlig förvaltning och försvar; obligatorisk socialförsäkring 5 366 4 675 –691 –12,9
Mellersta Finland 17 Pappers- och pappersvarutillverkning 2 480 1 576 –904 –36,5
Mellersta Österbotten 01 Jordbruk och jakt samt service i anslutning härtill 2 547 2 289 –258 –10,1
Norra Karelen 01 Jordbruk och jakt samt service i anslutning härtill 3 586 3 039 –547 –15,3
Norra Savolax 01 Jordbruk och jakt samt service i anslutning härtill 6 251 5 335 –916 –14,7
Norra Österbotten 26 Tillverkning av datorer, elektronikvaror och optik 7 605 5 001 –2 604 –34,2
Nyland 26 Tillverkning av datorer, elektronikvaror och optik 16 412 12 534 –3 878 –23,6
Päijänne-Tavastland 16 Tillverkning av trä och varor av trä, kork, rotting o.d. utom möbler 2 980 1 738 –1 242 –41,7
Satakunta 25 Tillverkning av metallvaror utom maskiner och apparater 3 207 2 342 –865 –27,0
Södra Karelen 16 Tillverkning av trä och varor av trä, kork, rotting o.d. utom möbler 1 129 563 –566 –50,1
Södra Savolax 01 Jordbruk och jakt samt service i anslutning härtill 3 915 3 170 –745 –19,0
Södra Österbotten 01 Jordbruk och jakt samt service i anslutning härtill 7 346 6 221 –1 125 –15,3
Åland 50 Sjötransport 3 273 2 352 –921 –28,1
Österbotten 01 Jordbruk och jakt samt service i anslutning härtill 4 932 4 250 –682 –13,8

Källa: Sysselsättningsstatistik, Statistikcentralen

Förfrågningar: Aura Pasila 029 551 3576, tyossakaynti@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Riitta Harala


Uppdaterad 10.10.2014

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Sysselsättning [e-publikation].
ISSN=1798-5536. Bakgrundsuppgifter om arbetslösa 2012, Tabellbilaga 3. Näringsgrenar som minskat mest efter landskap från år 2007 till år 2012 efter antalet jobb . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 25.6.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/tyokay/2012/03/tyokay_2012_03_2014-10-10_tau_003_sv.html