Publicerad: 17.12.2019

Högsta examen bland arbetslösa var oftast yrkesinriktad grundexamen år 2018

Enligt de preliminära uppgifterna i Statistikcentralens sysselsättningsstatistik var antalet arbetslösa i förhållande till arbetskraften störst bland dem med utbildning inom de humanistiska och konstnärliga områdena, de tekniska områdena och tjänstebranscherna i slutet av år 2018. Minst arbetslösa i förhållande till arbetskraften fanns det bland dem med examen inom de pedagogiska områdena samt inom hälsovård och välfärd. Av de arbetslösa hade en fjärdedel inte examen efter grundnivå eller examensuppgiften var okänd, och för varannan var den högsta examen en examen på andra stadiet.

Andelen arbetslösa av arbetskraften som avlagt utbildning inom området år 2018*, 18–64-åringar

Andelen arbetslösa av arbetskraften som avlagt utbildning inom området år 2018*, 18–64-åringar
* Uppgiften är preliminär

Källa: Sysselsättningsstatistik, Statistikcentralen

Förfrågningar: Elina Pelkonen 029 551 3011, info@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Jari Tarkoma

Publikationen i pdf-format (111,1 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser


Uppdaterad 17.12.2019

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Sysselsättning [e-publikation].
ISSN=1798-5536. Yrke och socioekonomisk ställning 2018. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 30.5.2020].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/tyokay/2018/01/tyokay_2018_01_2019-12-17_tie_001_sv.html