Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 1.11.2019

Pendling typiskt inom expertyrken

Enligt Statistikcentralens sysselsättningsstatistik arbetade 185 000 av specialisterna och 165 000 av experterna utanför sin hemkommun år 2017. Av pendlarna var flest specialister, omkring 23,5 procent, medan omkring 21,0 procent av dom var experter. Av städerna med minst 100 000 arbetsplatser pendlade till Helsingfors, Esbo och Tammerfors flest specialister inom systemarbete, till Vanda pendlade flest försäljare och köpmän och till Åbo flest sjukskötare och barnmorskor.

Sysselsatta enligt Yrkesklassificering 2010 (1-siffernivå) och efter pendlingen år 2017

Sysselsatta enligt Yrkesklassificering 2010 (1-siffernivå) och efter pendlingen år 2017

Källa: Sysselsättningsstatistik, Statistikcentralen

Förfrågningar: Elina Mikkelä 029 551 2973, Juho Keva 029 551 3601, info@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Jari Tarkoma

Publikationen i pdf-format (113,1 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.


Uppdaterad 01.11.2019

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Sysselsättning [e-publikation].
ISSN=1798-5536. Näringsgren, arbetsgivarsektor och arbetsplatser 2017. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 25.5.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/tyokay/2017/04/tyokay_2017_04_2019-11-01_tie_001_sv.html