Sysselsättning 2020, Yrke och socioekonomisk ställning

2020
Huvudsaklig verksamhet och yrkesställning
Offentliggöranden