Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 9.10.2013

En femtedel av kommunerna har en arbetsplatssufficiens på mer än 100 procent

Enligt Statistikcentralens sysselsättningsstatistik steg arbetsplatssufficiensen i 39 procent av kommunerna och sjönk i 60 procent år 2011 jämfört med siffrorna för tio år sedan. I Fasta Finland var arbetsplatssufficiensen högst i Harjavalta (133,7 procent), Jakobstad (132,7 %) och Helsingfors (130,8 %). I Fasta Finland var den lägst i Borgnäs (42,8 %), Vesilahti (44,2 %) och Lemi (45,9 %). Arbetsplatssufficiensen var över 100 procent i 67 kommuner.

Antalet kommuner efter arbetsplatssufficiens åren 2001 och 2011

Antalet kommuner efter arbetsplatssufficiens åren 2001 och 2011

Arbetsplatssufficiensen, dvs. självförsörjningsgraden i fråga om arbetsplatser, anger förhållandet mellan antalet personer som arbetar inom området (arbetsplatser) och antalet sysselsatta som är bosatta inom området. Kriteriet för självförsörjningsgrad i fråga om arbetsplatser som finns i den nya kommunstrukturlagen (478/2013) avviker från begreppet som används i denna granskning. Om arbetsplatssufficiensen är över 100 procent är antalet arbetsplatser i kommunen större än antalet inom kommunen bosatta sysselsatta personer.

År 2011 var arbetsplatssufficiensen över 100 procent i 67 kommuner (20,9 % av alla kommuner). Tio år tidigare var antalet fem färre. Av dessa kommuner som hade en självförsörjningsgrad i fråga om arbetsplatser på mer än 100 procent år 2001 steg den ytterligare på tio år i 61,3 procent av kommunerna. Under båda jämförelseåren används kommungränserna för år 2013: antalet kommuner är totalt 320.

År 2011 var arbetsplatssufficiensen under 60 procent i 34 kommuner (10,6 %). Tio år tidigare var arbetsplatssufficiensen under 60 procent i 27 kommuner (8,4 %). På tio år minskade antalet kommuner med 34 i gruppen där arbetsplatssufficiensen var 80–100 procent. Däremot ökade antalet kommuner med 22 i gruppen med en arbetsplatssufficiens på 60–80 procent. Utvecklingen av arbetsplatssufficiensen berättar om att arbetsplatskoncentrationerna blir starkare och att pendlingen ökar.

Helsingfors på första plats bland stora kommuner, Pyhäntä på första plats bland små

Av städer med mer än 50 000 invånare var arbetsplatssufficiensen högst i Helsingfors (130,8 %), Vasa (128,1 %) och Tammerfors (123,1 %) år 2011. I de största städerna försvagades arbetsplatssufficiensen i fem städer jämfört med siffrorna för år 2001. Den största minskningen hade Salo (–3,1 procentenheter). Arbetsplatssufficiensen steg mest i Vanda (7,3 procentenheter) och Joensuu (6,5 procentenheter). Den var lägst i Esbo (96,5 %), Kouvola (97,0 %) och Rovaniemi (99,8 %). Av de tjugo största städerna var arbetsplatssufficiensen över 100 procent i 17 städer år 2011.

År 2011 fanns det totalt 36 kommuner med mer än 20 000, men med mindre än 50 000 invånare. Arbetsplatssufficiensen var högst i Kemi (119,0 %), Brahestad (116,8 %) och Varkaus (109,5 %). Arbetsplatssufficiensen sjönk i mer än hälften av dessa kommuner jämfört med siffrorna år 2001. De lägsta arbetsplatssufficienserna hade Kyrkslätt (60,1 %), Nurmijärvi (60,7 %) och Vichtis (60,8 %).

Det fanns sammanlagt 47 kommuner med 10 000–20 000 invånare. I ungefär hälften av kommunerna i denna storleksklass sjönk arbetsplatssufficiensen jämfört med situationen år 2001. År 2011 var arbetsplatssufficiensen högst i Mariehamn (177,8 %), Jakobstad (132,7 %) och Forssa (122,2 %). Den var lägst i Korsholm (54,2 %), Sibbo (57,1 %) och Kontiolahti (62,7 %). I dessa kommuner var pendling till närliggande städer mycket vanlig.

Det fanns 102 kommuner i storleksklassen 4 000–10 000 invånare. I den här gruppen var arbetsplatssufficiensen högst i Harjavalta (133,7 %), Säkylä (130,4 %) och Sievi (123,9 %), medan den var lägst i Borgnäs (42,8 %), Vesilahti (44,2 %) och Larsmo (46,7 %). I Harjavalta var arbetsplatssufficiensen den högsta i Fasta Finland (133,7 %). Om man jämför med siffrorna tio år tillbaka sjönk arbetsplatssufficiensen i 64,7 procent av kommunerna i den här storleksklassen.

Största delen, 115 kommuner (36,0 %), av alla 320 kommuner hörde till gruppen som har mindre än 4 000 invånare. Bland de minsta kommunerna var arbetsplatssufficiensen högst i Pyhäntä (125,0 %), Vieremä (117,3 %) och Keitele (112,6 %). De lägsta arbetsplatssufficienserna i den här gruppen hade de små kommunerna på Åland. I Fasta Finland hade Lemi (53,5 %), Kjulo (53,3 %) och Luvia (53,7 %) de lägsta siffrorna. I den här gruppen sjönk arbetsplatssufficiensen i 67,0 procent av kommunerna jämfört med uppgifterna år 2001.


Källa: Sysselsättningsstatistik , Statistikcentralen

Förfrågningar: Jaana Huhta 09 1734 2632, tyossakaynti@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Riitta Harala

Publikationen i pdf-format (346,4 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.

Tabellbilagor

Figurer

Uppdaterad 9.10.2013

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Sysselsättning [e-publikation].
ISSN=1798-5536. Bakgrundsuppgifter om arbetslösa 2011. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 21.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/tyokay/2011/03/tyokay_2011_03_2013-10-09_tie_001_sv.html