Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 21.12.2009

Stora skillnader mellan yrkesgrupper i andelen 55 år fyllda löntagare

I slutet av år 2007 var andelen löntagare som fyllt 55 år 17 procent (355 000), medan den var sex procentenheter mindre, dvs. 11 procent år 2008. Det finns stora skillnader mellan yrkesgrupperna när det gäller andelen personer som fyllt 55 år. I mer än 50 yrkesgrupper hade fler än var fjärde löntagare fyllt 55 år . Uppgifterna framgår av Statistikcentralens uppgifter om yrke och socioekonomisk ställning i sysselsättningsstatistiken.

Flest 55 år fyllda fanns det i högre tjänstemannayrken. Av statens och kommunernas högre tjänstemän hade nästan hälften fyllt 55 år. Dessutom hade fler än var tredje av professorerna, överläkarna, översköterskorna, domstolsjuristerna och undervisningsdirektörerna passerat 55-årsåldern (figur 1).

Figur 1. Yrkesgruppen högre tjänstemän med flest (%) 55 år fyllda år 2007. Omfattar yrkesgrupper med minst 400 löntagare

Figur 1. Yrkesgruppen högre tjänstemän med flest (%) 55 år fyllda år 2007. Omfattar yrkesgrupper med minst 400 löntagare

Av de lägre tjänstemännen och arbetarna arbetade relativt sett flest 55 år fyllda som rättegångsombud och utmätningsmän (inkl. nämndemän), maskinchefer och -mästare på fartyg samt som arbetsskyddsinspektörer (figur 2). Näst mest fanns det av dem som maskinskötare vid avfallsbrännings- och vattenreningsverk, skogsarbetare samt som sjukhus- och vårdbiträden. I de stora yrkesgrupperna med över 10 000 löntagare fanns det klart fler 55 år fyllda än i genomsnitt i yrkesgruppen familjedagvårdare o.dyl., som hemvårdare och hemhjälpare samt som fastighetsservicemän. I dessa yrkesgrupper hade fler än var fjärde fyllt 55 år.

Figur 2. Yrkesgrupperna lägre tjänstemän och arbetare med flest (%) 55 år fyllda år 2007. Omfattar yrkesgrupper med minst 400 löntagare

Figur 2. Yrkesgrupperna lägre tjänstemän och arbetare med flest (%) 55 år fyllda år 2007. Omfattar yrkesgrupper med minst 400 löntagare

I över 40 yrkesgrupper fanns det mindre än 10 procent löntagare som fyllt 55 år (bilaga 2). Särskilt liten var andelen 55 år fyllda bland militärpersonal i arméns tjänst, gränsbevaknings- och sjöbevakningsmän, kosmetologer, dansare och frisörer (figur 3). Också av bingo- och kasinofunktionärerna samt reklamredaktörerna hade bara var tjugonde arbetare fyllt 55 år. I dess yrkesgrupper var arbetstagarnas medelålder något över 30 år, medan medelåldern för alla löntagare var 41 år. Allmänt taget var antalet äldre arbetstagare klart lägre i yrken med anknytning till datateknik (t.ex. specialister och stödpersoner inom datateknik) än i andra yrkesgrupper. När det gäller andra stora yrkesgrupper, särskilt servitriser samt väktare och ordningsvakter, var över hälften unga personer under 35 år och mindre än var tionde hade fyllt 55 år.

Uppgifter om yrke har bildats gällande alla 18 år fyllda personer som hörde till den sysselsatta arbetskraften den sista veckan i året enligt deras huvudsakliga anställningsförhållande. Uppgiften har huvudsakligen producerats med hjälp av yrkesbenämningsuppgifter som finns i administrativt material. Yrkesbenämningarna har indelats i yrkesgrupper med hjälp av Statistikcentralens yrkesklassificering år 2001, klassificeringen efter socioekonomisk ställning är från år 1989. Uppgifterna har publicerats i sysselsättningsstatistiken årligen fr.o.m. år 2004.

Figur 3. Yrkesgrupper, där det fanns minst (%) 55 år fyllda år 2007. Omfattar yrkesgrupper med minst 400 löntagare

Figur 3. Yrkesgrupper, där det fanns minst (%) 55 år fyllda år 2007. Omfattar yrkesgrupper med minst 400 löntagare

Källa: Sysselsättningsstatistik 2007, Statistikcentralen

Förfrågningar: Airi Pajunen (09) 1734 3293, Marketta Oinonen (09) 1734 3602, tyossakaynti@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Jari Tarkoma

Publikationen i pdf-format (259,5 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.

Tabellbilagor


Uppdaterad 21.12.2009

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Sysselsättning [e-publikation].
ISSN=1798-5536. 2007. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 14.7.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/tyokay/2007/tyokay_2007_2009-12-21_tie_004_sv.html