Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Julkaistu: 21.12.2009

Ammattiryhmittäiset erot suuret 55 vuotta täyttäneiden palkansaajien osuuksissa

Vuoden 2007 lopussa palkansaajista 55 vuotta täyttäneitä oli 17 prosenttia (355 000 palkansaajaa), kun heitä vuonna 2000 oli kuusi prosenttiyksikköä vähemmän eli 11 prosenttia. Ammattiryhmien väliset erot 55 vuotta täyttäneiden osuuksissa ovat suuret. Yli 50 ammattiryhmässä useampi kuin joka neljäs palkansaaja oli 55 vuotta täyttänyt. Tiedot käyvät ilmi Tilastokeskuksen työssäkäyntitilaston ammattia ja sosioekonomista asemaa kuvaavista tiedoista.

Eniten 55 vuotta täyttäneitä oli ylemmissä toimihenkilöammateissa. Valtion ja kuntien ylemmistä virkamiehistä lähes puolet oli täyttänyt 55 vuotta. Lisäksi professoreista, ylilääkäreistä, ylihoitajista, tuomioistuinlakimiehistä sekä opetusalan johtajista useampi kuin joka kolmas oli ylittänyt kyseisen ikärajan (kuvio 1).

Kuvio 1. Ylemmät toimihenkilöammattiryhmät, joissa 55 vuotta täyttäneitä eniten (%) vuonna 2007. Mukana ammattiryhmät, joissa vähintään 400 palkansaajaa

Kuvio 1. Ylemmät toimihenkilöammattiryhmät, joissa 55 vuotta täyttäneitä eniten (%) vuonna 2007. Mukana ammattiryhmät, joissa vähintään 400 palkansaajaa

Alempien toimihenkilöiden ja työntekijöiden ammattiryhmistä suhteellisesti eniten 55 vuotta täyttäneitä työskenteli oikeudenkäyntiasiamiehinä ja ulosottomiehinä (sis. lautamiehet), alusten konepäällikköinä ja –mestareina sekä työsuojelutarkastajina (kuvio 2). Seuraavaksi eniten heitä oli jätteenpoltto- ja vedenpuhdistuslaitosten koneenhoitajina, metsätyöntekijöinä sekä sairaala- ja hoitoapulaisina. Suurista, yli 10 000 palkansaajan ammattiryhmistä, keskimääräistä selvästi enemmän 55 vuotta täyttäneitä oli perhepäivähoitajien ym. –ammattiryhmässä, kodinhoitajina ja kotiavustajina sekä kiinteistöhuoltomiehinä. Kyseisissä ammattiryhmissä useampi kuin joka neljäs oli 55 vuotta täyttänyt.

Kuvio 2. Alempien toimihenkilöiden ja työntekijöiden ammattiryhmät, joissa 55 vuotta täyttäneitä eniten (%) vuonna 2007. Mukana ammattiryhmät, joissa vähintään 400 palkansaajaa

Kuvio 2. Alempien toimihenkilöiden ja työntekijöiden ammattiryhmät, joissa 55 vuotta täyttäneitä eniten (%) vuonna 2007. Mukana ammattiryhmät, joissa vähintään 400 palkansaajaa

Yli 40 ammattiryhmässä 55 vuotta täyttäneitä oli vähemmän kuin 10 prosenttia palkansaajista (liite 2). Erityisen pieni 55 vuotta täyttäneiden osuus oli armeijan palveluksessa olevalla sotilashenkilöstöllä, raja- ja merivartijoilla, kosmetologeilla, tanssijoilla ja kampaajilla (kuvio 3). Myös bingo- ja kasinopelienhoitajista sekä mainostoimittajista vain joka kahdeskymmenes työntekijä oli 55 vuotta täyttänyt. Työntekijöiden keski-ikä oli näissä ammattiryhmissä hieman päälle 30 vuotta, kun kaikkien palkansaajien keski-ikä oli 41 vuotta. Yleisesti ottaen tietotekniikkaan liittyvissä ammateissa (esim. tietotekniikan erityisasiantuntijoissa ja tukihenkilöissä) vanhempia työntekijöitä työskenteli selvästi vähemmän kuin muissa ammattiryhmissä. Muista suurista ammattiryhmistä erityisesti tarjoilijoista sekä vartijoista ja valvojista yli puolet oli nuoria, alle 35–vuotiaita, ja 55 vuotta täyttäneitä oli vähemmän kuin joka kymmenes.

Työssäkäyntitilaston ammattitieto on muodostettu kaikille vuoden viimeisellä viikolla työlliseen työvoimaan kuuluville 18 vuotta täyttäneille palkansaajille ja yrittäjille heidän päätyösuhteensa mukaisesti. Tieto on tuotettu pääosin käyttäen erilaisten hallinnollisten aineistojen ammattinimiketietoja. Ammattinimikeet on luokiteltu ammattiryhmiin käyttäen Tilastokeskuksen vuoden 2001 ammattiluokitusta, sosioekonominen asema –luokitus on vuodelta 1989. Tiedot on julkaistu työssäkäyntitilastossa vuosittain vuodesta 2004 lähtien.

Kuvio 3. Ammattiryhmät, joissa 55 vuotta täyttäneitä vähiten (%) vuonna 2007. Mukana ammattiryhmät, joissa vähintään 400 palkansaajaa

Kuvio 3. Ammattiryhmät, joissa 55 vuotta täyttäneitä vähiten (%) vuonna 2007. Mukana ammattiryhmät, joissa vähintään 400 palkansaajaa

Lähde: Työssäkäyntitilasto 2007, Tilastokeskus

Lisätietoja: Airi Pajunen (09) 1734 3293, Marketta Oinonen (09) 1734 3602, tyossakaynti@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Jari Tarkoma

Julkaisu pdf-muodossa (284,8 kt)

Taulukot

Tietokantataulukot

Poimi tarvitsemiasi tietoja taulukoiksi, tarkastele tietoja kuvioina, tai lataa dataa käyttöösi.

Liitetaulukot

Laatuselosteet

Päivitetty 21.12.2009

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Työssäkäynti [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-5528. 2007. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 19.7.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/tyokay/2007/tyokay_2007_2009-12-21_tie_004_fi.html