Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 25.5.2018

I genomsnitt 801 arbetslöshetsdagar under fem års tid för dem som var arbetslösa i slutet av år 2017

Enligt Statistikcentralens sysselsättningsstatistik uppgick antalet arbetslösa till 296 000 i slutet av år 2017. I genomsnitt uppgick antalet arbetslöshetsdagar för de arbetslösa till drygt två år under fem års tid. Arbetslöshetsdagarna var i genomsnitt fler hos äldre än hos yngre arbetslösa och hos män än hos kvinnor. Ungefär var tredje arbetslös hade varit arbetslös oavbrutet minst ett år. Arbetslöshetsuppgifterna i sysselsättningsstatistiken baserar sig på uppgifter från arbets- och näringsministeriets register över arbetslösa arbetssökande.

De arbetslösas genomsnittliga antal arbetslöshetsdagar under fem års tid efter ålder och kön

De arbetslösas genomsnittliga antal arbetslöshetsdagar under fem års tid efter ålder och kön

Källa: Sysselsättningsstatistik, Statistikcentralen

Förfrågningar: Elina Pelkonen 029 551 3022, Netta Hiitola 029 551 3552, info@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Jari Tarkoma

Publikationen i pdf-format (105,0 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.


Uppdaterad 25.5.2018

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Sysselsättning [e-publikation].
ISSN=1798-5536. Huvudsaklig verksamhet och yrkesställning 2017. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 22.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/tyokay/2017/02/tyokay_2017_02_2018-05-25_tie_001_sv.html